Tocopherole türkçesi Tocopherole nedir

  • E vitamini etkisine sahip, alfa, beta, gama ve delta homologlarının bir karışımı olan, yaygın ve en fazla bilinen doğal antioksidan.
  • Tokoferol.

Tocopherole ingilizcede ne demek, Tocopherole nerede nasıl kullanılır?

Alpha tocopherol acetate : Saf durumda 1.0976 gram alfa tokoferole eşit olan ve ticari yemlik kalitede üretilen bir e vitamini. Alfa tokoferol asetat.

Alpha tocopherol equivalent : Alfa tokoferol eş değeri. E vitamini miktarını belirlemede esas alınan mg/kg cinsinden bir birim.

Alpha tocopherol : Alfa tokoferol. E vitamini. Yeşil sebzelerde, bitki yağlarında ve buğday tohumlarında bol bulunan, kuvvetli antioksidan özelliği olan, üreme hücreleri için gerekli olan ve eksikliği halinde kümes hayvanlarında, sıçanlarda ve insanlarda kısırlığa sebep olan, yağda çözünen bir vitamin. e1 vitamini. Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır.

Tocopherol : E vitamini. Takoferol. Bitkilerde sentezlenen, alfa, beta, gama ve delta gibi çeşitleri olan, e vitamini etkisi gösteren, yan zincirleri doymuş bileşikler. doğada en çok bulunan ve en büyük biyolojik aktiviteyi gösteren alfa tokoferoldür. Tokoferol. Yağda çözünen ve normal üreme için hayati önemde ve önemli bir antioksidan olan vitamin (e vitamini esas olarak sütte, bitki yağlarında, tüm yeşil tahıllarda, bitki yapraklarında ve buğday yağında bulunur).

 

İngilizce Tocopherole Türkçe anlamı, Tocopherole eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Tocopherole ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Antioxidant : Oksidasyonu önleyici. Antioksijen. Oksitönler. Pas önleyici. Oksitlenmesavar. Oksidasyonu engelleyen madde. Antioksidant. Oksidasyonu azaltan veya önleyen maddeler. Canlı vücuduna dışarıdan alınan veya biyolojik olaylar sonucunda oluşan serbest radikalleri yok eden veya oluşmasını önleyen, yükseltgenmeyi engelleyici. yüksek düzeyde yağ içeren yemlerin acılaşmasını önlemek için yemlere katılan maddeler. Antioksidan.

E : Ekstazi. İngiliz alfabesinin beşinci harfi. Mi. Eks. Zayıf not. (müzik terimi) c- majör gamının üçüncü aralığı.

Tocopherol : Takoferol. E vitamini. Bitkilerde sentezlenen, alfa, beta, gama ve delta gibi çeşitleri olan, e vitamini etkisi gösteren, yan zincirleri doymuş bileşikler. doğada en çok bulunan ve en büyük biyolojik aktiviteyi gösteren alfa tokoferoldür. Yağda çözünen ve normal üreme için hayati önemde ve önemli bir antioksidan olan vitamin (e vitamini esas olarak sütte, bitki yağlarında, tüm yeşil tahıllarda, bitki yapraklarında ve buğday yağında bulunur).

 

Vitamin e : Tahıl tohumlarının yağında, yumurta, karaciğer, yeşil bitkiler, süt yağı ve bitkisel yağlarda doğal olarak bulunan ve sentetik olarak da üretilen, bitkilerde sentezlenen özellikle tokoferol ve tokotrienol bileşikleri olmak üzere en az 8 bileşikten ibaret (en etkin olanı alfa-tokoferol), başlıca işlevi bir antioksidan olarak zar fosfolipitlerinde bulunan doymamış yağ asitlerini peroksidasyona karşı korumak olan, canlıların üremesinde, kas gelişiminde, bağışık cevabın artmasında ve alyuvarların hemolize direnç göstermesinde rol oynayan, kas dejenerasyonları ve karaciğer nekrozunu önleyici, kalp hastalığı, katarakt, kanser gelişmesine karşı koruyucu olan, bağırsaklarda emilim bozuklukları dışında eksikliğine pek rastlanmayan, yağda çözünen bir vitamin, alfa-tokoferol. E vitamini. Yağda çözünen ve normal yeniden üretim için gerekli ve önemli bir antioksidan olan vitamin (e vitamini temel olarak sütte, bitkisel yağlarda, tam tahıllı gevreklerde, bitki yapraklarında ve buğday tohumu yağında bulunur). Üreme işlevinin normal oluşunda, kas gelişiminde, eritrositlerin hemolize karşı direnç kazanmasında ve vücut içi ve çeşitli biyokimyasal olaylarda rol oynayan, antioksidan özelliğe sahip, yağda eriyen bir vitamin.

Tocopherole synonyms : alpha tocopheral, fat soluble vitamin.