Alpha tocopherol acetate türkçesi Alpha tocopherol acetate nedir

  • Saf durumda 1.0976 gram alfa tokoferole eşit olan ve ticari yemlik kalitede üretilen bir e vitamini.
  • Veterinerlik alanında kullanılır.
  • Alfa tokoferol asetat.

Alpha tocopherol acetate ingilizcede ne demek, Alpha tocopherol acetate nerede nasıl kullanılır?

Alpha : İllinois eyaletinde yerleşim yeri. Minnesota eyaletinde şehir. Yunan abecesinin ilk harfi. Alfa. New jersey eyaletinde yerleşim yeri. Pek iyi (brit. üniv.).

Tocopherol : E vitamini. Bitkilerde sentezlenen, alfa, beta, gama ve delta gibi çeşitleri olan, e vitamini etkisi gösteren, yan zincirleri doymuş bileşikler. doğada en çok bulunan ve en büyük biyolojik aktiviteyi gösteren alfa tokoferoldür. Yağda çözünen ve normal üreme için hayati önemde ve önemli bir antioksidan olan vitamin (e vitamini esas olarak sütte, bitki yağlarında, tüm yeşil tahıllarda, bitki yapraklarında ve buğday yağında bulunur). Tokoferol. Takoferol.

Acetate : Sentetik bir kumaş türü. Sinema, televizyon, veterinerlik alanlarında kullanılır. Asetik asit tuzu. Asetal. Rayon. Asetat. Asetik asidin (sirke asidi) tuzu. (yanmaz film tabanını oluşturan asetat, film yapımında kullanılan selüloz asetatın ham özdeğidir). Bir nevi sentetik kumaş.

Alpha tocopherol : Alfa tokoferol. Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. E vitamini. Yeşil sebzelerde, bitki yağlarında ve buğday tohumlarında bol bulunan, kuvvetli antioksidan özelliği olan, üreme hücreleri için gerekli olan ve eksikliği halinde kümes hayvanlarında, sıçanlarda ve insanlarda kısırlığa sebep olan, yağda çözünen bir vitamin. e1 vitamini.

 

Alpha tocopherol equivalent : Alfa tokoferol eş değeri. E vitamini miktarını belirlemede esas alınan mg/kg cinsinden bir birim.

İngilizce Alpha tocopherol acetate Türkçe anlamı, Alpha tocopherol acetate eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Alpha tocopherol acetate ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

A dna : Dna çift sarmalının sağ el sarmal yapısı gösterdiği ve çift zincirin bir tam dönüşünde yapıya 11 bazın girdiği dna biçimi. A dna.

A clay : Beyaz kil. Sindirim kanalındaki zehirleri ve vitaminleri yüzeyde tutarak emilimlerini önleyen ve bağırsak duvarını kaplayarak koruyucu bir tabaka oluşturan doğal alüminyum silikat bileşiği, kaolin.

A band : A bandı. Çizgili kas teli ışık mikroskobunda incelendiğinde görülen, kalın flamentlerle aralarına giren ince flamentlerin uçlarını içeren ve ışığı iki kez kıran koyu renkli bantlar, anizotrop bant, anizotropik bant.

Abdomen : Karın (böcek gövdesinde). Karnın altı. Abdomen. Böcek gövdesinin alt kısım. Batın. Sindirim organları, karaciğer ve böbreklerin içinde bulunduğu ve göğüs boşluğundan bir diyaframla ayrılan vücut boşluğu, abdomen. Karın.

Abdominal pain : Göğüs ve leğen arası bölgede biçimlenen, klinik belirtileri hayvan türlerine göre değişebilen ağrı, abdominal ağrı. Karın ağrısı. Abdominal ağrı.

 

Abdominal palpation : Avuç içi, parmak veya yumrukla çok hafif basınç uygulayarak karın bölgesindeki değişikliklerin niteliğini anlamak için yapılan muayene, abdominal palpasyon. Karın bölgesinin elle muayenesi. Abdominal palpasyon.

Abdominal distention : Karın gerginliği. Karın duvarının gergin olması, abdominal gerginlik. Abdominal gerginlik.

A c deformity : Arnold-chiari yapılış bozukluğu. A-c kusuru.

Abdominal fat necrosis : Karın yağı nekrozu. Karın içi yağ nekrozu.

A crochordon : Akrokordon. Köpeklerde küçük, kılsız, hiperplastik bir epidermisle damardan zengin kollajen dokudan ibaret, saplı veya sapsız, deri eklentileri içermeyen, deri sarkmalarıyla belirgin iyicil tümör, fibrovasküler papillom, yumuşak fibrom, pendilöz yumuşak fibrom.

Alpha tocopherol acetate synonyms : a amplitude mod, abaxial, a c syndrom, abattoir, abdominal ovariectomy, abamectin.