Tocopherol türkçesi Tocopherol nedir

  • E vitamini.
  • Bitkilerde sentezlenen, alfa, beta, gama ve delta gibi çeşitleri olan, e vitamini etkisi gösteren, yan zincirleri doymuş bileşikler. doğada en çok bulunan ve en büyük biyolojik aktiviteyi gösteren alfa tokoferoldür.
  • Yağda çözünen ve normal üreme için hayati önemde ve önemli bir antioksidan olan vitamin (e vitamini esas olarak sütte, bitki yağlarında, tüm yeşil tahıllarda, bitki yapraklarında ve buğday yağında bulunur).
  • Takoferol.
  • Veterinerlik alanında kullanılır.
  • Tokoferol.

Tocopherol ingilizcede ne demek, Tocopherol nerede nasıl kullanılır?

Alpha tocopherol acetate : Alfa tokoferol asetat. Saf durumda 1.0976 gram alfa tokoferole eşit olan ve ticari yemlik kalitede üretilen bir e vitamini.

Alpha tocopherol equivalent : E vitamini miktarını belirlemede esas alınan mg/kg cinsinden bir birim. Alfa tokoferol eş değeri.

Alpha tocopherol : E vitamini. Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Alfa tokoferol. Yeşil sebzelerde, bitki yağlarında ve buğday tohumlarında bol bulunan, kuvvetli antioksidan özelliği olan, üreme hücreleri için gerekli olan ve eksikliği halinde kümes hayvanlarında, sıçanlarda ve insanlarda kısırlığa sebep olan, yağda çözünen bir vitamin. e1 vitamini.

Tocopherole : Tokoferol. E vitamini etkisine sahip, alfa, beta, gama ve delta homologlarının bir karışımı olan, yaygın ve en fazla bilinen doğal antioksidan.

 

İngilizce Tocopherol Türkçe anlamı, Tocopherol eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Tocopherol ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Tocopherole : E vitamini etkisine sahip, alfa, beta, gama ve delta homologlarının bir karışımı olan, yaygın ve en fazla bilinen doğal antioksidan.

Abdominal palpation : Abdominal palpasyon. Avuç içi, parmak veya yumrukla çok hafif basınç uygulayarak karın bölgesindeki değişikliklerin niteliğini anlamak için yapılan muayene, abdominal palpasyon. Karın bölgesinin elle muayenesi.

Alpha tocopherol : Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Yeşil sebzelerde, bitki yağlarında ve buğday tohumlarında bol bulunan, kuvvetli antioksidan özelliği olan, üreme hücreleri için gerekli olan ve eksikliği halinde kümes hayvanlarında, sıçanlarda ve insanlarda kısırlığa sebep olan, yağda çözünen bir vitamin. e1 vitamini. Alfa tokoferol.

A dna : A dna. Dna çift sarmalının sağ el sarmal yapısı gösterdiği ve çift zincirin bir tam dönüşünde yapıya 11 bazın girdiği dna biçimi.

A c deformity : Arnold-chiari yapılış bozukluğu. A-c kusuru.

Abdominal ovariectomy : Abdominal ovaryektomi. Laparotomi yoluyla gerçekleştirilen kısırlaştırma.

Abdomen : Abdomen. Batın. Böcek gövdesinin alt kısım. Karın. Karın (böcek gövdesinde). Sindirim organları, karaciğer ve böbreklerin içinde bulunduğu ve göğüs boşluğundan bir diyaframla ayrılan vücut boşluğu, abdomen. Karnın altı.

Abdominal distention : Karın duvarının gergin olması, abdominal gerginlik. Abdominal gerginlik. Karın gerginliği.

 

A band : A bandı. Çizgili kas teli ışık mikroskobunda incelendiğinde görülen, kalın flamentlerle aralarına giren ince flamentlerin uçlarını içeren ve ışığı iki kez kıran koyu renkli bantlar, anizotrop bant, anizotropik bant.

E : İngiliz alfabesinin beşinci harfi. Eks. Zayıf not. Ekstazi. (müzik terimi) c- majör gamının üçüncü aralığı. Mi.

Tocopherol synonyms : fat soluble vitamin, alpha tocopheral, a c syndrom, abaxial, abdominal pain, abattoir, vitamin e, a amplitude mod, abdominal fat necrosis, abamectin, antioxidant, a crochordon, a clay.