Alpha tocopherol türkçesi Alpha tocopherol nedir

  • Yeşil sebzelerde, bitki yağlarında ve buğday tohumlarında bol bulunan, kuvvetli antioksidan özelliği olan, üreme hücreleri için gerekli olan ve eksikliği halinde kümes hayvanlarında, sıçanlarda ve insanlarda kısırlığa sebep olan, yağda çözünen bir vitamin. e1 vitamini.
  • E vitamini.
  • Alfa tokoferol.
  • Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır.

Alpha tocopherol ingilizcede ne demek, Alpha tocopherol nerede nasıl kullanılır?

Alpha : İllinois eyaletinde yerleşim yeri. Yunan abecesinin ilk harfi. Alfa. Minnesota eyaletinde şehir. Pek iyi (brit. üniv.). New jersey eyaletinde yerleşim yeri.

Tocopherol : Yağda çözünen ve normal üreme için hayati önemde ve önemli bir antioksidan olan vitamin (e vitamini esas olarak sütte, bitki yağlarında, tüm yeşil tahıllarda, bitki yapraklarında ve buğday yağında bulunur). Takoferol. E vitamini. Tokoferol. Bitkilerde sentezlenen, alfa, beta, gama ve delta gibi çeşitleri olan, e vitamini etkisi gösteren, yan zincirleri doymuş bileşikler. doğada en çok bulunan ve en büyük biyolojik aktiviteyi gösteren alfa tokoferoldür.

Alpha tocopherol acetate : Saf durumda 1.0976 gram alfa tokoferole eşit olan ve ticari yemlik kalitede üretilen bir e vitamini. Alfa tokoferol asetat.

Alpha tocopherol equivalent : E vitamini miktarını belirlemede esas alınan mg/kg cinsinden bir birim. Alfa tokoferol eş değeri.

 

Alpha actinin : Alfa aktinin. Kas tellerinin z çizgisinde aktin ipliklerine bağlı olarak bulunan, 95000 molekül ağırlığındaki bir kas proteini. stres ipliklerinin oluşumunda yer alan sitoplazmadaki yardımcı proteinlerden biri.

Alpha amino propionic acid : Alanin. Alfa amino propiyonik asit.

İngilizce Alpha tocopherol Türkçe anlamı, Alpha tocopherol eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Alpha tocopherol ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Tocopherol : Takoferol. Bitkilerde sentezlenen, alfa, beta, gama ve delta gibi çeşitleri olan, e vitamini etkisi gösteren, yan zincirleri doymuş bileşikler. doğada en çok bulunan ve en büyük biyolojik aktiviteyi gösteren alfa tokoferoldür. Yağda çözünen ve normal üreme için hayati önemde ve önemli bir antioksidan olan vitamin (e vitamini esas olarak sütte, bitki yağlarında, tüm yeşil tahıllarda, bitki yapraklarında ve buğday yağında bulunur). Tokoferol.

Vitamin e : Üreme işlevinin normal oluşunda, kas gelişiminde, eritrositlerin hemolize karşı direnç kazanmasında ve vücut içi ve çeşitli biyokimyasal olaylarda rol oynayan, antioksidan özelliğe sahip, yağda eriyen bir vitamin. Yağda çözünen ve normal yeniden üretim için gerekli ve önemli bir antioksidan olan vitamin (e vitamini temel olarak sütte, bitkisel yağlarda, tam tahıllı gevreklerde, bitki yapraklarında ve buğday tohumu yağında bulunur). Tahıl tohumlarının yağında, yumurta, karaciğer, yeşil bitkiler, süt yağı ve bitkisel yağlarda doğal olarak bulunan ve sentetik olarak da üretilen, bitkilerde sentezlenen özellikle tokoferol ve tokotrienol bileşikleri olmak üzere en az 8 bileşikten ibaret (en etkin olanı alfa-tokoferol), başlıca işlevi bir antioksidan olarak zar fosfolipitlerinde bulunan doymamış yağ asitlerini peroksidasyona karşı korumak olan, canlıların üremesinde, kas gelişiminde, bağışık cevabın artmasında ve alyuvarların hemolize direnç göstermesinde rol oynayan, kas dejenerasyonları ve karaciğer nekrozunu önleyici, kalp hastalığı, katarakt, kanser gelişmesine karşı koruyucu olan, bağırsaklarda emilim bozuklukları dışında eksikliğine pek rastlanmayan, yağda çözünen bir vitamin, alfa-tokoferol. Tokoferol.