Alfa tokoferol nedir, Alfa tokoferol ne demek

Alfa tokoferol; Biyoloji, Kimya, Veteriner alanlarında kullanılan bir terimdir.

Biyoloji'deki anlamı:

Yeşil sebzelerde, bitki yağlarında ve buğday tohumlarında bol bulunan, kuvvetli antioksidan özelliği olan, üreme hücreleri için gerekli olan ve eksikliği hâlinde kümes hayvanlarında, sıçanlarda ve insanlarda kısırlığa sebep olan, yağda çözünen bir vitamin. E1 vitamini.

Kimya'da terim anlamı:

Formülü C29H50O2 ve e.n. 2,5-3,5 °C olan, tohum embriyosunda ve yeşil yapraklarda bulunan, suda çözünmeyip yağ ve organik çözücülerde çözünen, sıcaklık ve bazlara karşı, oksijen yokluğunda kararlı olan, sarı, kıvamlı sıvı bir madde. E vitamini . 5,7,8-trimetiltokol.

Veterinerlikte sözlük anlamı:

E vitamini.

Alfa tokoferol anlamı, kısaca tanımı

Tokoferol : Formülü C29H50O2 olan, E vitamini, yani α, β, γ ve δ olmak üzere 4 izomeri olan tokolün metil türevleri. E vitamini etkisine sahip, alfa, beta, gama ve delta homologlarının bir karışımı olan, yaygın ve en fazla bilinen doğal antioksidan. Bitkilerde sentezlenen, alfa, beta, gama ve delta gibi çeşitleri olan, E vitamini etkisi gösteren, yan zincirleri doymuş bileşikler. Doğada en çok bulunan ve en büyük biyolojik aktiviteyi gösteren alfa tokoferoldür

 

Alfa : Yunan alfabesinin birinci harfi. Kuzey Afrika'da ve İspanya'da yetişen ve kâğıt, ip, halı yapımında kullanılan bir bitki (Stipa tenacissima).

Alfa tokoferol asetat : Saf durumda 1.0976 gram alfa tokoferole eşit olan ve ticari yemlik kalitede üretilen bir E vitamini.

Alfa tokoferol eş değeri : E vitamini miktarını belirlemede esas alınan mg/kg cinsinden bir birim.

Kümes hayvanları : Etinden, tüyünden, yumurtasından yararlanmak üzere yetiştirilip beslenen tavuk, kaz, ördek, hindi vb. evcil hayvanlar.

Üreme hücreleri : Üreme organlarında meydana getirilen eşey hücreleri (yumurta ve sperm).

Yağda çözünen : Yağ ve yağ çözücülerinde çözünen fakat genellikle suda çözünmeyen maddeler.

Antioksidan : Genellikle yağların, yağlı besinlerin uzun süre saklanabilmesi, beyaz renkli sebze ve meyvelerin kararmasının önlenmesi için kullanılan madde. Canlı organizmalardaki toksinleri atmaya yarayan madde.

E vitamini : Üreme işlevinin normal oluşunda, kas gelişiminde, eritrositlerin hemolize karşı direnç kazanmasında ve vücut içi ve çeşitli biyokimyasal olaylarda rol oynayan, antioksidan özelliğe sahip, yağda eriyen bir vitamin. Tahıl tohumlarının yağında, yumurta, karaciğer, yeşil bitkiler, süt yağı ve bitkisel yağlarda doğal olarak bulunan ve sentetik olarak da üretilen, bitkilerde sentezlenen özellikle tokoferol ve tokotrienol bileşikleri olmak üzere en az 8 bileşikten ibaret (en etkin olanı alfa-tokoferol), başlıca işlevi bir antioksidan olarak zar fosfolipitlerinde bulunan doymamış yağ asitlerini peroksidasyona karşı korumak olan, canlıların üremesinde, kas gelişiminde, bağışık cevabın artmasında ve alyuvarların hemolize direnç göstermesinde rol oynayan, kas dejenerasyonları ve karaciğer nekrozunu önleyici, kalp hastalığı, katarakt, kanser gelişmesine karşı koruyucu olan, bağırsaklarda emilim bozuklukları dışında eksikliğine pek rastlanmayan, yağda çözünen bir vitamin, alfa-tokoferol.

 

Hayvanlar : (Animalia), Canlı varlıklardan bitkiden farklı olarak yer değiştirebilen, uyartılara cevap veren, besinlerini vücudu içinde sindirebilenleri içine alan bir âlemdir. Birgozeliier (Protozoa) ve çokgözeliler (Metazoa) olmak üzere 2 altâlemi vardır.

Kuvvetli : Gücü çok olan, zorlu, şiddetli. Saygın, nüfuzlu. Etkili. Görevini iyi yapan, keskin. Sağlam, dayanıklı olan. Çok etkileyici. Üstün, donanımlı.

Sıcaklık : Sıcak olan şeyin durumu, etkisi veya sıcak olan şeyin niteliği, hararet. Bir araçla veya cihazla ölçülebilen ısı derecesi, suhunet. Hamamlarda yıkanılan sıcak yer. Sevgi, içtenlik ve sevimlilik.

Tohumlar : Ankara şehrinde, Karaali nahiyesine bağlı bir yer. Bilecik kenti, Yenipazar ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yer.

Gerekli : Yapılması, olması veya bulunması uygun olan, yerinde olan, lüzumlu, vacip, mukteza, zaruri.

Vitamin : Besinlerde bulunan, vücutta genellikle yapılmayan, yağda veya suda çözünebilme özelliği olan, eksikliği veya fazlalığı çeşitli hastalıklara yol açan maddelere verilen genel ad.

Kıvamlı : Gereken kıvamı bulmuş olan.

Çözünen : Çözelti oluşturan özdek. Bir çözgende çözünüme uğrayan özdek. Kendi bileşimini değiştirmeden, çözücü içinde, atom, molekül ya da yükünler olarak tekdüze dağılmış özdek. Tektürel bir karışımda nicelikçe az olan. Çözücü içinde bileşimi bozulmadan dağılmış ve genellikle çözeltide miktarca az olan madde.Katı-sıvı homojen karışımlarında katı daima çözünendir. Ör. %80’lik şeker çözeltisinde çözünen şeker, çözücü sudur. Bir çözende çözünerek, çözelti oluşturan özdek.

Eksikli : Kendisine bir şey gerekli olan, muhtaç. Kadın.

Çözünme : Çözünmek işi. Bir sıvı ile karışan katı, sıvı veya gaz durumundaki bir maddenin bu sıvı içinde homojen bir bütün oluşturacak biçimde karışması.

Embriyo : Oğulcuk.

Diğer dillerde Alfa tokoferol anlamı nedir?

İngilizce'de Alfa tokoferol ne demek ? : alpha tocopherol, alfa-tocopherol