Vitamin e türkçesi Vitamin e nedir

  • Üreme işlevinin normal oluşunda, kas gelişiminde, eritrositlerin hemolize karşı direnç kazanmasında ve vücut içi ve çeşitli biyokimyasal olaylarda rol oynayan, antioksidan özelliğe sahip, yağda eriyen bir vitamin.
  • Tokoferol.
  • E vitamini.
  • Yağda çözünen ve normal yeniden üretim için gerekli ve önemli bir antioksidan olan vitamin (e vitamini temel olarak sütte, bitkisel yağlarda, tam tahıllı gevreklerde, bitki yapraklarında ve buğday tohumu yağında bulunur).
  • Tahıl tohumlarının yağında, yumurta, karaciğer, yeşil bitkiler, süt yağı ve bitkisel yağlarda doğal olarak bulunan ve sentetik olarak da üretilen, bitkilerde sentezlenen özellikle tokoferol ve tokotrienol bileşikleri olmak üzere en az 8 bileşikten ibaret (en etkin olanı alfa-tokoferol), başlıca işlevi bir antioksidan olarak zar fosfolipitlerinde bulunan doymamış yağ asitlerini peroksidasyona karşı korumak olan, canlıların üremesinde, kas gelişiminde, bağışık cevabın artmasında ve alyuvarların hemolize direnç göstermesinde rol oynayan, kas dejenerasyonları ve karaciğer nekrozunu önleyici, kalp hastalığı, katarakt, kanser gelişmesine karşı koruyucu olan, bağırsaklarda emilim bozuklukları dışında eksikliğine pek rastlanmayan, yağda çözünen bir vitamin, alfa-tokoferol.
  • Veterinerlik alanında kullanılır.
 

Vitamin e ile ilgili cümleler

English: Foods rich in vitamin E include dark-green, leafy vegetables, beans, nuts and whole-grain cereals.
Turkish: E vitamini bakımından zengin gıdalar koyu yeşil yapraklı sebzeler, fasulye, sert kabuklu yemişler ve tam taneli hububatları içermektedir.

Vitamin e ingilizcede ne demek, Vitamin e nerede nasıl kullanılır?

Vitamin : İnsan ve hayvanların sağlığı, büyümesi, her türlü verim gücü, üremesi ve normal metabolizmanın sürmesi için eser miktarda gerekli olan, genellikle organizma tarafından sentezlenemediği için besinlerle dışarıdan alınan ve genellikle bir koenzim bileşeni olarak işlev gören organik maddeler. Canlıların yaşamlarını düzenlemeye yarayan ve yoklukları türlü sayrılıklara yol açan karışık yapılı organik bileşikler sınıfı. Birçok metabolizma olayları için çok az miktarda gerekli olan ve bitkilerle alçak yapılı hayvanlar tararından sentezlenen, yüksek yapılı hayvanların besin yolu ile aldıkları çeşitli organik bileşikler. a, b, c, d, e, k vitamini vb. gibi çeşitleri vardır ve sadece birisinin yokluğu hastalık sebebidir. Biyoloji, kimya, veterinerlik alanlarında kullanılır. Vitamin. Vücuttaki fizyolojik ve metabolik işlevler için gerekli olup, hayvansal ve bitkisel besinlerle organizmaya giren, bir bölümü yağda bir bölümü suda eriyen, eksikliğinde çeşitli hastalıkların geliştiği bir grup organik maddelerden herhangi biri.

 

E : Mi. Ekstazi. Eks. İngiliz alfabesinin beşinci harfi. Zayıf not. (müzik terimi) c- majör gamının üçüncü aralığı.

Vitamin e complementary : E vitamini tamamlayıcısı. Kilogramında en az 22, 260 ıu e vitamini olan bir yem maddesi.

Vitamin a : Karotenlerden elde edilen ve yağda çözünen, bazı balıkların karaciğerinde, sütte ve yumurtada bulunan, gözde çubuk ve koni hücrelerinin ışığa duyarlı pigmentinin öncüsü olan bir vitamin. A vitamini. Yağda çözünen, ısıya dayanıklı, ağır metaller ve ultraviyole ışınları etkisiyle oksitlenip bozulabilen, epitel koruyucu, memelilerde ve deniz balıklarında vitamin a1, tatlı su balıklarında vitamin a2 formunda olan, organik, etkin ve esansiyel besin maddesi, retinol. Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Kediler dışındaki hayvanlarda beta karotenden sentezlenebilen, yalnız hayvansal dokularda bulunan ve palmitat esteri biçiminde karaciğerde depo edilen, görme işlevinin gerçekleşmesinde, epitel dokunun normal gelişmesi, farklılaşması ve mukus salgılamasında, kemik gelişmesinde, büyüme, üreme ve bağışıklık cevaplarının düzenlenmesinde görev alan yağda çözünen vitaminlerden biri, retinol, antikseroftalmik vitamin, antienfeksiyöz vitamin. Balık yağında ve karetoniyitlerde bulunan ve yağda çözünen sarı terpen alkolü (gelişim ve iyi görüş için gereklidir). Retinol.

Vitamin a acetate : Vitamin a asetat. Saf durumda bir gramı 0, 872 gram a vitaminine eşit olan ticari yemlik kalitede üretilen bir vitamin.

Vitamin a acid : Tretinoin. Retinoik asit. A vitamininden çıkan ve sivilcelerin tedavisinde kullanılan asit. A vitamini asidi.

İngilizce Vitamin e Türkçe anlamı, Vitamin e eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Vitamin e ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

A band : A bandı. Çizgili kas teli ışık mikroskobunda incelendiğinde görülen, kalın flamentlerle aralarına giren ince flamentlerin uçlarını içeren ve ışığı iki kez kıran koyu renkli bantlar, anizotrop bant, anizotropik bant.

A dna : Dna çift sarmalının sağ el sarmal yapısı gösterdiği ve çift zincirin bir tam dönüşünde yapıya 11 bazın girdiği dna biçimi. A dna.

Abaxial : Eksen dışı. Eksenden uzak, eksen dışı. Eksendışı. Abaksiyal. Aks kemiği dışında. Eksenden uzak. Eksenden uzakta bulunan (biyoloji terimi).

Tocopherol : Bitkilerde sentezlenen, alfa, beta, gama ve delta gibi çeşitleri olan, e vitamini etkisi gösteren, yan zincirleri doymuş bileşikler. doğada en çok bulunan ve en büyük biyolojik aktiviteyi gösteren alfa tokoferoldür. Takoferol. Yağda çözünen ve normal üreme için hayati önemde ve önemli bir antioksidan olan vitamin (e vitamini esas olarak sütte, bitki yağlarında, tüm yeşil tahıllarda, bitki yapraklarında ve buğday yağında bulunur).

A crochordon : Akrokordon. Köpeklerde küçük, kılsız, hiperplastik bir epidermisle damardan zengin kollajen dokudan ibaret, saplı veya sapsız, deri eklentileri içermeyen, deri sarkmalarıyla belirgin iyicil tümör, fibrovasküler papillom, yumuşak fibrom, pendilöz yumuşak fibrom.

Abdominal pain : Göğüs ve leğen arası bölgede biçimlenen, klinik belirtileri hayvan türlerine göre değişebilen ağrı, abdominal ağrı. Abdominal ağrı. Karın ağrısı.

Alpha tocopherol : Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Yeşil sebzelerde, bitki yağlarında ve buğday tohumlarında bol bulunan, kuvvetli antioksidan özelliği olan, üreme hücreleri için gerekli olan ve eksikliği halinde kümes hayvanlarında, sıçanlarda ve insanlarda kısırlığa sebep olan, yağda çözünen bir vitamin. e1 vitamini. Alfa tokoferol.

A amplitude mod : A-mod görüntü. Ultrasonografide gönderilen ses dalgasının yayılımı doğrultusunda, farklı yüzeylerden yansıyan ses dalgalarının, yansımanın şiddetine göre çizgisel bir grafik olarak gösterilmesi. özellikle gözde biyometrik ölçümlerde kullanılır.

Abamectin : Streptomyces avermitilis adlı bakteriden fermentasyon sonucunda elde edilen ve sığırlarda sindirim kanalı yuvarlak solucanları, akciğer kurtları, bit ve kenelerle mücadelede kullanılan, parazitlerde gaba salınımını artırarak ölümlerine neden olan bir ilaç. Abamektin.

A clay : Sindirim kanalındaki zehirleri ve vitaminleri yüzeyde tutarak emilimlerini önleyen ve bağırsak duvarını kaplayarak koruyucu bir tabaka oluşturan doğal alüminyum silikat bileşiği, kaolin. Beyaz kil.

Vitamin e synonyms : abdominal palpation, abattoir, abdominal distention, a c deformity, tocopherole, abdomen, abdominal fat necrosis, abdominal ovariectomy, a c syndrom.