Alpha tocopherol equivalent türkçesi Alpha tocopherol equivalent nedir

  • Veterinerlik alanında kullanılır.
  • E vitamini miktarını belirlemede esas alınan mg/kg cinsinden bir birim.
  • Alfa tokoferol eş değeri.

Alpha tocopherol equivalent ingilizcede ne demek, Alpha tocopherol equivalent nerede nasıl kullanılır?

Alpha : Alfa. Yunan abecesinin ilk harfi. Minnesota eyaletinde şehir. New jersey eyaletinde yerleşim yeri. Pek iyi (brit. üniv.). İllinois eyaletinde yerleşim yeri.

Tocopherol : Yağda çözünen ve normal üreme için hayati önemde ve önemli bir antioksidan olan vitamin (e vitamini esas olarak sütte, bitki yağlarında, tüm yeşil tahıllarda, bitki yapraklarında ve buğday yağında bulunur). Takoferol. Bitkilerde sentezlenen, alfa, beta, gama ve delta gibi çeşitleri olan, e vitamini etkisi gösteren, yan zincirleri doymuş bileşikler. doğada en çok bulunan ve en büyük biyolojik aktiviteyi gösteren alfa tokoferoldür. Tokoferol. E vitamini.

Equivalent : Bedel. Karşılığı. Karşılık. Eşit. Bir gram hidrojenin yerini alabilecek ya da onunla birleşebilecek öğenin gram olarak ağırlığı. Denklik. Eşdeğer ağırlık. Değerleri ya da işlevleri özdeş olan niceliklerin özelliği. Eşdeğer. Tekabül.

Alpha tocopherol : Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Alfa tokoferol. E vitamini. Yeşil sebzelerde, bitki yağlarında ve buğday tohumlarında bol bulunan, kuvvetli antioksidan özelliği olan, üreme hücreleri için gerekli olan ve eksikliği halinde kümes hayvanlarında, sıçanlarda ve insanlarda kısırlığa sebep olan, yağda çözünen bir vitamin. e1 vitamini.

 

Alpha tocopherol acetate : Saf durumda 1.0976 gram alfa tokoferole eşit olan ve ticari yemlik kalitede üretilen bir e vitamini. Alfa tokoferol asetat.

İngilizce Alpha tocopherol equivalent Türkçe anlamı, Alpha tocopherol equivalent eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Alpha tocopherol equivalent ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

A c deformity : A-c kusuru. Arnold-chiari yapılış bozukluğu.

Abdomen : Batın. Böcek gövdesinin alt kısım. Karın (böcek gövdesinde). Karnın altı. Abdomen. Sindirim organları, karaciğer ve böbreklerin içinde bulunduğu ve göğüs boşluğundan bir diyaframla ayrılan vücut boşluğu, abdomen. Karın.

Abdominal palpation : Abdominal palpasyon. Avuç içi, parmak veya yumrukla çok hafif basınç uygulayarak karın bölgesindeki değişikliklerin niteliğini anlamak için yapılan muayene, abdominal palpasyon. Karın bölgesinin elle muayenesi.

Abattoir : Hayvanların etleri için kesildikleri yerler, hlk. ekdi. Salhane. Mezbaha. Kesimevi.

Abdominal distention : Karın duvarının gergin olması, abdominal gerginlik. Karın gerginliği. Abdominal gerginlik.

A dna : A dna. Dna çift sarmalının sağ el sarmal yapısı gösterdiği ve çift zincirin bir tam dönüşünde yapıya 11 bazın girdiği dna biçimi.

A clay : Beyaz kil. Sindirim kanalındaki zehirleri ve vitaminleri yüzeyde tutarak emilimlerini önleyen ve bağırsak duvarını kaplayarak koruyucu bir tabaka oluşturan doğal alüminyum silikat bileşiği, kaolin.

 

Abdominal fat necrosis : Karın içi yağ nekrozu. Karın yağı nekrozu.

Abdominal pain : Göğüs ve leğen arası bölgede biçimlenen, klinik belirtileri hayvan türlerine göre değişebilen ağrı, abdominal ağrı. Karın ağrısı. Abdominal ağrı.

Abaxial : Eksendışı. Aks kemiği dışında. Eksenden uzakta bulunan (biyoloji terimi). Abaksiyal. Eksenden uzak, eksen dışı. Eksen dışı. Eksenden uzak.

Alpha tocopherol equivalent synonyms : a crochordon, abdominal ovariectomy, a c syndrom, abamectin, a band, a amplitude mod.