Tocolytic drugs türkçesi Tocolytic drugs nedir

  • Fetüsün doğduktan sonra yaşayabileceği bir olgunluk düzeyine gelmesinden önce başlayan erken doğum eylemini durdurmak ve gebeliği, sonuna kadar sürdürmek amacıyla kullanılan magnezyum sülfat, beta-mimetikler, oksitosin antagonistleri, kalsiyum kanal inhibitörleri ve adrenerjik beta-reseptör agonistleri gibi ilaçlar.
  • Veterinerlik alanında kullanılır.
  • Tokolitik ilaçlar.

Tocolytic drugs ingilizcede ne demek, Tocolytic drugs nerede nasıl kullanılır?

Drugs : Uyuşturmak. Uyuşturucu. Uyuşturucu vermek. İlaç vermek. İlaçlar. İlaçla uyutmak. Ecza.

Addicted to drugs : Hapçı. Uyuşturucu bağımlısı.

Addiction to drugs : Zorunlu uyuşturucu kullanımı. Alışkanlık haline gelen ilaç kullanımı. Madde bağımlılığı.

Addictive drugs : Alışkanlık yapan uyuşturucular. Alışkanlık yapıcı madde. Bağımlılık yapan maddeler. Bağımlılık yapan ilaç. Bağımlılık yapan madde.

Fertility drugs : Kısırlık ilacı. Kısır kadınlara yumurtalıklarından yumurta bırakmalarını indüklemek için verilen ilaç. Doğurganlık indükleyen ilaç.

İngilizce Tocolytic drugs Türkçe anlamı, Tocolytic drugs eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Tocolytic drugs ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

 

A c syndrom : Arnold-chiari yapılış bozukluğu. A-c sendromu.

Abaxial : Eksenden uzak, eksen dışı. Abaksiyal. Aks kemiği dışında. Eksendışı. Eksenden uzakta bulunan (biyoloji terimi). Eksenden uzak. Eksen dışı.

Abdominal ovariectomy : Abdominal ovaryektomi. Laparotomi yoluyla gerçekleştirilen kısırlaştırma.

A crochordon : Köpeklerde küçük, kılsız, hiperplastik bir epidermisle damardan zengin kollajen dokudan ibaret, saplı veya sapsız, deri eklentileri içermeyen, deri sarkmalarıyla belirgin iyicil tümör, fibrovasküler papillom, yumuşak fibrom, pendilöz yumuşak fibrom. Akrokordon.

Abdominal distention : Karın duvarının gergin olması, abdominal gerginlik. Karın gerginliği. Abdominal gerginlik.

A amplitude mod : A-mod görüntü. Ultrasonografide gönderilen ses dalgasının yayılımı doğrultusunda, farklı yüzeylerden yansıyan ses dalgalarının, yansımanın şiddetine göre çizgisel bir grafik olarak gösterilmesi. özellikle gözde biyometrik ölçümlerde kullanılır.

A dna : Dna çift sarmalının sağ el sarmal yapısı gösterdiği ve çift zincirin bir tam dönüşünde yapıya 11 bazın girdiği dna biçimi. A dna.

Abdominal palpation : Karın bölgesinin elle muayenesi. Avuç içi, parmak veya yumrukla çok hafif basınç uygulayarak karın bölgesindeki değişikliklerin niteliğini anlamak için yapılan muayene, abdominal palpasyon. Abdominal palpasyon.

 

A band : Çizgili kas teli ışık mikroskobunda incelendiğinde görülen, kalın flamentlerle aralarına giren ince flamentlerin uçlarını içeren ve ışığı iki kez kıran koyu renkli bantlar, anizotrop bant, anizotropik bant. A bandı.

A c deformity : A-c kusuru. Arnold-chiari yapılış bozukluğu.

Tocolytic drugs synonyms : abattoir, abdomen, abamectin, abdominal fat necrosis, a clay, abdominal pain.