Tocolysis türkçesi Tocolysis nedir

  • Veterinerlik alanında kullanılır.
  • Tokolizis.
  • Döl yatağı kasılmalarının durdurulması.
  • Tokoliz.

Tocolysis ingilizcede ne demek, Tocolysis nerede nasıl kullanılır?

Tocolytic drugs : Tokolitik ilaçlar. Fetüsün doğduktan sonra yaşayabileceği bir olgunluk düzeyine gelmesinden önce başlayan erken doğum eylemini durdurmak ve gebeliği, sonuna kadar sürdürmek amacıyla kullanılan magnezyum sülfat, beta-mimetikler, oksitosin antagonistleri, kalsiyum kanal inhibitörleri ve adrenerjik beta-reseptör agonistleri gibi ilaçlar.

Tocology : Ebelik. Tokoloji.

Accession protocol : Katma protokol. Avrupa birliği’ne üye olmak isteyen ülkelerin izlemesi gereken kural ve işlemler bütünü. krş. türkiye-aet katma protokolü dünya ticaret örgütü, dünya bankası gibi herhangi bir uluslararası kuruluşa üye olmak isteyen ülkelerin izlemesi gerek kural ve işlemler bütünü.

According to protocol : Protokole göre. Kabul edilmiş prosedürlere göre.

Adana protocol : Adana protokolü.

Bit oriented protocol : Bite yönelik protokol. İkile yönelik protokol.

Autocolony : Otokoloni. Eş koloni hücreleri içinde oluşmuş yeni bir koloni.

Chief of protocol : Uygun davranışların yönetilmesi ve sürdürülmesinden sorumlu hükümet çalışanı. Protokol şefi.

Address resolution protocol : Adres çifti. Yerel bir alan ağı üzerinden çalışma yerlerine adres sağlayan protokol. Adres çözünürlük protokolü. Adres çözüm protokolü. Adres çözümleme protokolü.

 

Chief of the protocol : Protokol şefi.

İngilizce Tocolysis Türkçe anlamı, Tocolysis eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Tocolysis ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Abdomen : Karnın altı. Sindirim organları, karaciğer ve böbreklerin içinde bulunduğu ve göğüs boşluğundan bir diyaframla ayrılan vücut boşluğu, abdomen. Karın (böcek gövdesinde). Böcek gövdesinin alt kısım. Abdomen. Karın. Batın.

Abdominal pain : Göğüs ve leğen arası bölgede biçimlenen, klinik belirtileri hayvan türlerine göre değişebilen ağrı, abdominal ağrı. Abdominal ağrı. Karın ağrısı.

A crochordon : Köpeklerde küçük, kılsız, hiperplastik bir epidermisle damardan zengin kollajen dokudan ibaret, saplı veya sapsız, deri eklentileri içermeyen, deri sarkmalarıyla belirgin iyicil tümör, fibrovasküler papillom, yumuşak fibrom, pendilöz yumuşak fibrom. Akrokordon.

Abamectin : Abamektin. Streptomyces avermitilis adlı bakteriden fermentasyon sonucunda elde edilen ve sığırlarda sindirim kanalı yuvarlak solucanları, akciğer kurtları, bit ve kenelerle mücadelede kullanılan, parazitlerde gaba salınımını artırarak ölümlerine neden olan bir ilaç.

 

Abdominal palpation : Avuç içi, parmak veya yumrukla çok hafif basınç uygulayarak karın bölgesindeki değişikliklerin niteliğini anlamak için yapılan muayene, abdominal palpasyon. Abdominal palpasyon. Karın bölgesinin elle muayenesi.

A c syndrom : A-c sendromu. Arnold-chiari yapılış bozukluğu.

Abaxial : Eksen dışı. Eksenden uzakta bulunan (biyoloji terimi). Eksenden uzak. Aks kemiği dışında. Eksendışı. Eksenden uzak, eksen dışı. Abaksiyal.

Abattoir : Kesimevi. Salhane. Hayvanların etleri için kesildikleri yerler, hlk. ekdi. Mezbaha.

Abdominal distention : Karın gerginliği. Abdominal gerginlik. Karın duvarının gergin olması, abdominal gerginlik.

A amplitude mod : A-mod görüntü. Ultrasonografide gönderilen ses dalgasının yayılımı doğrultusunda, farklı yüzeylerden yansıyan ses dalgalarının, yansımanın şiddetine göre çizgisel bir grafik olarak gösterilmesi. özellikle gözde biyometrik ölçümlerde kullanılır.

Tocolysis synonyms : abdominal fat necrosis, a c deformity, a band, a dna, abdominal ovariectomy, a clay.