Address resolution protocol türkçesi Address resolution protocol nedir

  • Adres çözüm protokolü.
  • Adres çözümleme protokolü.
  • Yerel bir alan ağı üzerinden çalışma yerlerine adres sağlayan protokol.
  • Adres çifti.
  • Adres çözünürlük protokolü.

Address resolution protocol ingilizcede ne demek, Address resolution protocol nerede nasıl kullanılır?

Address : (sorunların) üzerine gitmek. Adres yazmak. Adres. Söz yöneltmek. Söylev. Birincil ya da ikincil bellekte, bir verinin bulunduğu yeri ve bu yere nasıl erişilebileceğini tanımlayan veri. genellikle, özdeş türden öğelerden oluşan bir küme içerisinde belli bir öğeyi seçme olanağı sağlayan veri. erişki sözcüğü de kullanılabilir. Söylev vermek. Kendini bir işe adamak. Hitap etmek.

Resolution : Birbirine komşu iki noktanın ayırt edilebilme gücü. mikroskobik olarak birbirine komşu iki farklı görüntünün ayırt edilebilme duyarlılığı, rezolüsyon. Ayırma. Azimlilik. Çözünme. Niyet. Çözülüm (müzik terimi). Teklif. Bir mikroskobun örnekteki çok yakın iki noktayı birbirinden ayırt edebilme gücü. çözme gücü. Seçme gücü. Kararlılık.

Protocol : Düşünce ve amaç bakımından birleşip uyuşma. krş. sözleşme. Tutanak. İletişim kuralı. Resmi nezaket kuralları. Bir anlaşmaya ekli. Mazbata. Protokol yapmak. Teşrifat. Anlaşma. Protokol.

 

Reverse address resolution protocol : Tersine adres çözümleme protokolü. Fiziksel bir internet adresinin ıp adresine çevrilmesini sağlayan protokol (ağırlıklı olarak şahsi ıp adreslerini saptamak için sabit disklere ihtiyaç duyan bilgisayarlar tarafından kullanılan). Ters adres çözünürlük protokolü. Ters adres çözümleme protokolü. Rarp.

Address resolution : Adres çözümleme. Adresleme yöntemleri arasında adresleri dönüştürme. Adres çözünümü.

İngilizce Address resolution protocol Türkçe anlamı, Address resolution protocol eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Address resolution protocol ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Arp : Ip adreslerini. Teksas eyaletinde şehir. Yerel alan ağları tarafından kullanılan eternet adreslerine çeviren protokol (bilgisayar). Address resolution protocol (adres çözüm protokolü).