Reverse address resolution protocol türkçesi Reverse address resolution protocol nedir

  • Ters adres çözünürlük protokolü.
  • Tersine adres çözümleme protokolü.
  • Rarp.
  • Ters adres çözümleme protokolü.
  • Fiziksel bir internet adresinin ıp adresine çevrilmesini sağlayan protokol (ağırlıklı olarak şahsi ıp adreslerini saptamak için sabit disklere ihtiyaç duyan bilgisayarlar tarafından kullanılan).

Reverse address resolution protocol ingilizcede ne demek, Reverse address resolution protocol nerede nasıl kullanılır?

Reverse : Ters yönde dönmek. Ters. İptal etmek. Yerlerini değiştirmek. Ters yüz etmek. Geri gitmek. Döndürmek. Tersini çevirmek. Tersine döndürmek. Geri çevirmek.

Address : Konuşma yapmak. Söylev. Ünvan. Söylev vermek. Nutuk çekmek. Nutuk. Göndermek. (sorunların) üzerine gitmek. Adres.

Resolution : İltihabın iyileşmesi. Ayırma. Karar. Patolojik bir sürecin şiddetinin azalması, hafiflemesi veya kısmen normale dönmesi. yangısal reaksiyonların şiddetinin yavaşlaması veya bir şişkinliğin kaybolması veya yumuşaması gibi. çözünürlük. Ayırma gücü. Bir kuvveti, istenileni doğrultularda etkiyen en az iki kuvvete ayırma. üstüste binmiş izge doruklarını ayırma. Rezolüsyon. Seçme gücü. Azimlilik. Çözüm.

Protocol : Protokol yapmak. Tutanak. Düşünce ve amaç bakımından birleşip uyuşma. krş. sözleşme. Resmi nezaket kuralları. Anlaşma. Teşrifat. Bir anlaşmaya ekli. Zabıtname. Mazbata. Bilgisayar, hukuk, iktisat alanlarında kullanılır.

 

Address resolution protocol : Adres çözünürlük protokolü. Adres çözümleme protokolü. Adres çifti. Yerel bir alan ağı üzerinden çalışma yerlerine adres sağlayan protokol. Adres çözüm protokolü.