Address resolution türkçesi Address resolution nedir

  • Adres çözümleme.
  • Adresleme yöntemleri arasında adresleri dönüştürme.
  • Bilgisayar alanında kullanılır.
  • Adres çözünümü.

Address resolution ingilizcede ne demek, Address resolution nerede nasıl kullanılır?

Address : Adres yazmak. Adres. Kendini bir işe adamak. Hitap etmek. Birincil ya da ikincil bellekte, bir verinin bulunduğu yeri ve bu yere nasıl erişilebileceğini tanımlayan veri. genellikle, özdeş türden öğelerden oluşan bir küme içerisinde belli bir öğeyi seçme olanağı sağlayan veri. erişki sözcüğü de kullanılabilir. Söylev vermek. Nutuk. Konuşma yapmak. Söz yöneltmek.

Resolution : Önerme. Çözülme. Bir kuvveti, istenileni doğrultularda etkiyen en az iki kuvvete ayırma. üstüste binmiş izge doruklarını ayırma. Ara kararı. Önerge. Çözme. Metanet. Ayrışma. Ayırma. Ayırma gücü.

Address resolution protocol : Adres çözümleme protokolü. Adres çözüm protokolü. Adres çözünürlük protokolü. Adres çifti. Yerel bir alan ağı üzerinden çalışma yerlerine adres sağlayan protokol.

Reverse address resolution protocol : Ters adres çözünürlük protokolü. Fiziksel bir internet adresinin ıp adresine çevrilmesini sağlayan protokol (ağırlıklı olarak şahsi ıp adreslerini saptamak için sabit disklere ihtiyaç duyan bilgisayarlar tarafından kullanılan). Ters adres çözümleme protokolü. Rarp. Tersine adres çözümleme protokolü.

 

Address a letter : Mektup adresini yazmak. Göndermek istediğiniz kişinin adresini mektuba yazmak.

Address a remark to : Birine bir söz yöneltmek.

İngilizce Address resolution Türkçe anlamı, Address resolution eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Address resolution ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Absolute device : Mutlak aygıt. Salt aygıt.

Access control entry : Erişim denetleme girişi. Erişim denetim girdisi.

Abbreviate : Kırpmak. Kısaltmak. Sadeleştirmek. İhtisar etmek. Özetlemek.

Access key : (internet, bilgisayar) bilgisayar kullanıcısının klavyeyi kullanarak anında bir web sitesinin belirli bir bölümüne atlamasına izin veren tuş. Erişim anahtarı. Erişim tuşu.

Access mechanism : Erişim düzeneği. Erişim mekanizması.

Absolute loader : Salt yükleyici. Mutlak yükleyici.

Abnormal end : Olağandışı sonlanma.

Accent bar : Vurgu çubuğu.

Accelerator key : Belirli işlemler yapmak için hızlı erişim sağlayan tuş dizisi. Kısayol tuşu. İvmelendirme tuşu. Hızlı erişim tuşu. Hızlandırıcı tuş. Hızlandırma tuşu.

Ac adapter : Aa bağdaştırıcısı. Ac bağdaştırıcısı. Da bağdaştırıcısı.

Address resolution synonyms : abort, access control, accent char, acception, abort sequence, abstract syntax tree.