Address a letter türkçesi Address a letter nedir

  • Mektup adresini yazmak.
  • Göndermek istediğiniz kişinin adresini mektuba yazmak.

Address a letter ingilizcede ne demek, Address a letter nerede nasıl kullanılır?

Address : Birincil ya da ikincil bellekte, bir verinin bulunduğu yeri ve bu yere nasıl erişilebileceğini tanımlayan veri. genellikle, özdeş türden öğelerden oluşan bir küme içerisinde belli bir öğeyi seçme olanağı sağlayan veri. erişki sözcüğü de kullanılabilir. Kendini bir işe adamak. Konuşma yapmak. Söz yöneltmek. Nutuk. Söylev. Hitap etmek. Ünvan. Göndermek.

A : Pek iyi. En iyi kaliteyi simgeleyen harf. Argonun simgesi. (herhangi) bir. İngiliz alfabesinin birinci harfi. Bir. La (müzik terimi). Belirli bir tür veya nitelikteki. Amperin simgesi. Herhangi bir.

Letter : Başlık basmak. Ruhsat. Harf. Bilgisayar, bilişim, gramer alanlarında kullanılır. Letter (kağıt boyutu için). Kitap harfiyle yazmak. Yalnız başına ya da ötekilerle birlikte kullanıldığında başlıca görevi, yazılı dilde, sözlü dilin bir ses öğesini göstermek olan bir çizisel damga. Basmak. Betik. Edebiyat.

Address a remark to : Birine bir söz yöneltmek.

Address an audience : Bir grup önünde konuşma yapmak. Dinleyici önünde konuşma yapmak. Seyirci önünde konu anlatmak.

Write a letter : Mektup yazmak.

Send a letter by post : Posta ile bir mektup göndermek.

Answer a letter : Mektubu cevaplamak. Mektuba yanıt vermek. Cevap yazmak.

Seal a letter : Mektubu kapamak.

Drop a letter : Mektup yazmak.