Tocology türkçesi Tocology nedir

Tocology ingilizcede ne demek, Tocology nerede nasıl kullanılır?

Autocolony : Eş koloni hücreleri içinde oluşmuş yeni bir koloni. Otokoloni.

Ectocolon : Ektokolon. Kalın bağırsak genişlemesi.

Tocolysis : Tokoliz. Tokolizis. Döl yatağı kasılmalarının durdurulması.

Tocolytic drugs : Fetüsün doğduktan sonra yaşayabileceği bir olgunluk düzeyine gelmesinden önce başlayan erken doğum eylemini durdurmak ve gebeliği, sonuna kadar sürdürmek amacıyla kullanılan magnezyum sülfat, beta-mimetikler, oksitosin antagonistleri, kalsiyum kanal inhibitörleri ve adrenerjik beta-reseptör agonistleri gibi ilaçlar. Tokolitik ilaçlar.

Accession protocol : Avrupa birliği’ne üye olmak isteyen ülkelerin izlemesi gereken kural ve işlemler bütünü. krş. türkiye-aet katma protokolü dünya ticaret örgütü, dünya bankası gibi herhangi bir uluslararası kuruluşa üye olmak isteyen ülkelerin izlemesi gerek kural ve işlemler bütünü. Katma protokol.

Chief of protocol : Protokol şefi. Uygun davranışların yönetilmesi ve sürdürülmesinden sorumlu hükümet çalışanı.

Bit oriented protocol : İkile yönelik protokol. Bite yönelik protokol.

Binary communications protocol : İkili iletişim kuralları.

Adana protocol : Adana protokolü.

Byte oriented protocol : Sekizliye yönelik protokol. Bayta yönelik protokol.

 

İngilizce Tocology Türkçe anlamı, Tocology eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Tocology ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Ob : Obi nehri.

Fetology : Fetoloji. Rahim içerisindeki fetüsle ilgilenen doğum ve gebelik bilimi ve jinekoloji dalı. Fetüs tedavi ve inceleme çalışması.

Medicine : İlaç. Tıp. Deva. Katlanmak. Çekmek. Büyü. İlaç vermek. Afsun. Doktorluk. Hekimlik.

Obstetrics : Obstetrik. Doğumbilim. Doğum bilimi. Gebe takibi. Doğum doktorluğu. Doğum ve gebelik bilimi. Obstetriks. Doğumla uğraşan tıp dalı.

Tocology synonyms : perinatology, foetology, medical specialty, midwiferies, midwifery, tokology.

Tocology ingilizce tanımı, definition of Tocology

Tocology kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : The science of obstetrics, or midwifery. That department of medicine which treats of parturition.