Bit oriented protocol türkçesi Bit oriented protocol nedir

  • Bite yönelik protokol.
  • İkile yönelik protokol.

Bit oriented protocol ingilizcede ne demek, Bit oriented protocol nerede nasıl kullanılır?

Bit : Dizgin. Metal veya kauçuktan yapılmış ve at yarışlarında atların ağırlıklarını dengelemek için kullanılan cisim. Delgi. Kırıntı. Figüranınkinden biraz daha önemli rol; kısa ama dikkati çeken bir tipin yaratıldığı rol. Balta ağzı. İkili öğe; 0 ya da 1 gibi iki damgadan oluşan bir damga takımının öğesi. en küçük veri öğesi. veri saklama sığası birimi. bilgi ölçü birimi. Önemsiz. Keski. Ufak rol.

Oriented : Konumlandırılmış. Doğrultusunda olan. Amaçlı. Yöneltilmiş. Yönlendirilmiş. Yönelik. Yönlü. Yöneltimli.

Protocol : Teşrifat. İletişim kuralı. Anlaşma. Bir anlaşmaya ekli. Zabıtname. Düşünce ve amaç bakımından birleşip uyuşma. krş. sözleşme. Tutanak. Mazbata. Bilgisayar, hukuk, iktisat alanlarında kullanılır. Resmi nezaket kuralları.

Bit oriented : İkile yönelik. Bite yönelik.

Byte oriented protocol : Sekizliye yönelik protokol. Bayta yönelik protokol.