Bit oriented türkçesi Bit oriented nedir

  • Bite yönelik.
  • İkile yönelik.

Bit oriented ingilizcede ne demek, Bit oriented nerede nasıl kullanılır?

Bit : Gem. Delgi. Kısa süre. Nebze. Dizgin. Balta ağzı. Bit (bilişim veya bilgisayar terimi). Keser ucu. Figüranınkinden biraz daha önemli rol; kısa ama dikkati çeken bir tipin yaratıldığı rol. Miktar.

Oriented : Yöneltimli. Yönlendirilmiş. Yönlü. Yönelik. Konumlandırılmış. Doğrultusunda olan. Yöneltilmiş. Amaçlı.

Bit oriented protocol : Bite yönelik protokol. İkile yönelik protokol.

Bit allocation : Bit ayırma. Bit atama.

Bit brace : El matkabı.

Bit by bit : Azar azar. Ceste ceste. Aşama aşama. Az az. Ufak ufak. Yavaş yavaş. Ağır ağır. Bölük pörçük. Dirhem dirhem.

Bit density : Bit yoğunluğu. İkil yoğunluğu.