Byte oriented protocol türkçesi Byte oriented protocol nedir

  • Sekizliye yönelik protokol.
  • Bayta yönelik protokol.

Byte oriented protocol ingilizcede ne demek, Byte oriented protocol nerede nasıl kullanılır?

Byte : Sekizli. Sekiz ikil. Çoklu. Bilgisayarın bilgi depolama kapasitesinin ölçülmesinde kullanılan bir birim. Bayt (bilgisayar). Bayt.

Oriented : Doğrultusunda olan. Yöneltilmiş. Amaçlı. Yönlü. Yönlendirilmiş. Yönelik. Konumlandırılmış. Yöneltimli.

Protocol : Protokol yapmak. Zabıtname. Teşrifat. İletişim kuralı. Anlaşma. Bilgisayar, hukuk, iktisat alanlarında kullanılır. Düşünce ve amaç bakımından birleşip uyuşma. krş. sözleşme. Tutanak. Mazbata. Protokol.

Byte oriented : Bayta yönelik. Sekizliye yönelik. Sekizli.

Byte oriented memory : Sekizli-tabanlı bellek. Bay tabanlı bellek.

Bit oriented protocol : Bite yönelik protokol. İkile yönelik protokol.