Autocolony türkçesi Autocolony nedir

  • Eş koloni hücreleri içinde oluşmuş yeni bir koloni.
  • Otokoloni.

Autocolony ingilizcede ne demek, Autocolony nerede nasıl kullanılır?

Autocode : Otokod. Otomatik kodlama.

Autocontent wizard : Otomatik içerik sihirbazı.

Autocorrect : Otomatik düzelt. Özdevinimli düzeltmek. Otomatik düzeltme. Otomatikdüzelt.

Autocorrect days : Günleri otomatik düzelt.

Autocorrect exceptions : Otomatik düzeltme dışında kalanlar.

Autocorrelated errors : Kendiyle ilgileşimli hatalar.

Autocorrelation model : Kendiyle ilgileşim modeli.

Autocorrelation matrix : Kendiyle ilgileşim dizeyi.

Autocorrelation : Otokorelasyon. Kendiyle ilgileşim. Özdevinimli bağlantı. Bilgisayar, ekonomi alanlarında kullanılır. Özilinti. Otomatik bağıntı. Özilişki. Otomatik bağlantı. Otomatik ilinti. Öz ilinti.

Autocorrelation function : Acf. Kendiyle ilgileşim fonksiyonu. Otokorelasyon fonksiyonu. Özilinti işlevi.