Autocode türkçesi Autocode nedir

  • Otomatik kodlama.
  • Otokod.

Autocode ingilizcede ne demek, Autocode nerede nasıl kullanılır?

Autocolony : Otokoloni. Eş koloni hücreleri içinde oluşmuş yeni bir koloni.

Autocontent wizard : Otomatik içerik sihirbazı.

Autocorrect : Özdevinimli düzeltmek. Otomatik düzeltme. Otomatikdüzelt. Otomatik düzelt.

Autocorrect days : Günleri otomatik düzelt.

Autocorrect exceptions : Otomatik düzeltme dışında kalanlar.

Autocorrelation test : Kendiyle ilgileşim sınaması.

Autocorrelation model : Kendiyle ilgileşim modeli.

Autocorrelation : Özdevinimli bağlantı. Kendiyle ilgileşim. Öz ilinti. Otokorelasyon. Özilinti. Otomatik bağlantı. Bilgisayar, ekonomi alanlarında kullanılır. Otomatik bağıntı. Otomatik ilinti. Özilişki.

Autocorrelation function : Özilinti işlevi. Acf. Otokorelasyon fonksiyonu. Kendiyle ilgileşim fonksiyonu.

Autocorrelated errors : Kendiyle ilgileşimli hatalar.

İngilizce Autocode Türkçe anlamı, Autocode eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Autocode ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Prostaglandin : Prostaglandın. Prostaglandin. Düzenleme enzimleri.

Secretion : Salgı bezinin kendine özgü salgı meydana getirmesi, sekresyon. Saklama. İfrazat. Salgılama. Salgılanma. Gizleme. Sekresyon. Sır tutma. Bir bez ya da bez hücresinin salgı çıkarması. sekresyon.

 

Chromosome : Soyaktaran. Kromozom. Kromosom. Prokaryot ve ökaryot hücrelerin çekirdeğinde bulunan, sayısı ve şekli her canlı için sabit ve belli olan, hücre bölünmesi şurasında iplikler halinde ortaya çıkarak koyu renkli boyanan yapılar. kromozomlar üzerinde genler dizilidir. her kromozom çok uzun bir dna molekülü ile bu molekülle birlikte bulunan proteinlerin çok sayıda sarmallar meydana getirmesiyle hücre bölünmesinin metafaz safhasında belirgin olarak ortaya çıkar. interfazda sarmalların kısmen ya da tamamen çözünmesi sebebiyle ayırt edilemezler. prokaryot hücrelerin tek dna molekülüne de kromozom denir. Kalıtım ipliği. Prokaryot ve ökaryot hücrelerde üzerlerinde genleri taşıyan dna ve nükleoproteinden oluşmuş, karyokinez bölünme sırasında hücre çekirdeğinin içinde beliren ve kromatin ipliklerinin parçalara ayrılmasıyla oluşan, bazı karekterlerin yeni bireylere geçmesini sağlayan kıvrık çubuk biçimindeki yapı.

Automatic coding : Özdevimli kodlama.

Autocode synonyms : autacoid, somatic chromosome.