Autocorrect türkçesi Autocorrect nedir

  • Otomatik düzelt.
  • Özdevinimli düzeltmek.
  • Otomatikdüzelt.
  • Otomatik düzeltme.
  • Bilgisayar alanında kullanılır.

Autocorrect ingilizcede ne demek, Autocorrect nerede nasıl kullanılır?

Autocorrect days : Günleri otomatik düzelt.

Autocorrect exceptions : Otomatik düzeltme dışında kalanlar.

Autocorrect initial caps : Büyük harfleri otomatik düzelt.

Autocorrect replace text : Değişiklik metnini otomatik düzelt.

Autocorrect sentence caps : Tümce büyük harflerini otomatik düzelt.

Autocorrelation function : Özilinti işlevi. Otokorelasyon fonksiyonu. Kendiyle ilgileşim fonksiyonu. Acf.

Estimated autocorrelation function : Tahmin edilmiş kendiyle ilgileşim fonksiyonu.

Autocorrelation coefficient : Otokorelasyon katsayısı. Kendiyle ilgileşim katsayısı.

Autocorrelation test : Kendiyle ilgileşim sınaması.

Autocorrelation model : Kendiyle ilgileşim modeli.

İngilizce Autocorrect Türkçe anlamı, Autocorrect eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Autocorrect ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Accent bar : Vurgu çubuğu.

Acception : Benimseme. Onaylama. Kabul edilmiş anlam. Kabul.

Abbreviate : Kısaltmak. Kırpmak. Özetlemek. Sadeleştirmek. İhtisar etmek.

Abort sequence : Durdurma dizisi.

Absolute device : Mutlak aygıt. Salt aygıt.

 

Ac adapter : Ac bağdaştırıcısı. Aa bağdaştırıcısı. Da bağdaştırıcısı.

Abnormal end : Olağandışı sonlanma.

Accent char : Vurgu karakteri.

Absolute loader : Salt yükleyici. Mutlak yükleyici.

Access control entry : Erişim denetleme girişi. Erişim denetim girdisi.

Autocorrect synonyms : access key, access mechanism, access control, abort, abstract syntax tree, accelerator key.