Absolute loader türkçesi Absolute loader nedir

  • Salt yükleyici.
  • Mutlak yükleyici.
  • Bilgisayar alanında kullanılır.

Absolute loader ingilizcede ne demek, Absolute loader nerede nasıl kullanılır?

Absolute : Katışıksız. Koşulsuz, bağımsız, göreli olmayan ve kendi başına tam sayılan bir olgunun bu niteliği. Kayıtsız şartsız. Mükemmel. Saf, karışım göstermeyen, temiz, absolü. Mutlak. Bilgisayar, sosyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Saf. Kati. Absolüt.

Loader : Yükleyici. Yükleyici programı. Liman işçisi. Yağcı. Loder. Besleyici. Pohpohcu. Doldurucu.

Absolute abundance : Salt bolluk. Popülasyon içerisindeki bir balık türünün toplam sayısı. Mutlak bolluk.

Absolute acceptance : Koşulsuz kabul. Bir koşula bağlı kalınmaksızın kabul etme. Şartsız kabul.

Absolute accommodation : Mutlak uyum.

Absolute address : Salt adres. Bilgisayar, bilişim alanlarında kullanılır. Bir verinin bulunduğu bellek konumunun, donanım üzerinde erişimin doğrudan yapılabileceği biçimde belirtilen adresi. Mutlak adres. Gerçek adres.

İngilizce Absolute loader Türkçe anlamı, Absolute loader eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Absolute loader ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Accent char : Vurgu karakteri.

Accent bar : Vurgu çubuğu.

 

Access control : Erişim denetimi. Erişim denetim. Erişim kontrolü. Sistemler veya dosyalara sınırlanmış erişim. Giriş kontrolü.

Abort sequence : Durdurma dizisi.

Abbreviate : Kısaltmak. İhtisar etmek. Özetlemek. Kırpmak. Sadeleştirmek.

Accelerator key : Hızlı erişim tuşu. Hızlandırma tuşu. Kısayol tuşu. Belirli işlemler yapmak için hızlı erişim sağlayan tuş dizisi. Hızlandırıcı tuş. İvmelendirme tuşu.

Abort : Başarısızlıkla sonuçlanmak. Düşürtmek (dölütü). Dölütünü düşürtmek. Yarımcık saklamak. Düşük yapmak. Çocuk düşürmek. İmtina etmek. Boşa çıkmak. (bilgisayar) prosedürü durdurmak. Lağvetmek.

Abnormal end : Olağandışı sonlanma.

Ac adapter : Aa bağdaştırıcısı. Ac bağdaştırıcısı. Da bağdaştırıcısı.

Access key : (internet, bilgisayar) bilgisayar kullanıcısının klavyeyi kullanarak anında bir web sitesinin belirli bir bölümüne atlamasına izin veren tuş. Erişim anahtarı. Erişim tuşu.

Absolute loader synonyms : acception, access mechanism, absolute device, abstract syntax tree, access control entry.