Autocorrelation türkçesi Autocorrelation nedir

  • Otomatik ilinti.
  • Özilişki.
  • Bilgisayar, ekonomi alanlarında kullanılır.
  • Öz ilinti.
  • Otomatik bağlantı.
  • Otokorelasyon.
  • Özdevinimli bağlantı.
  • Kendiyle ilgileşim.
  • Özilinti.
  • Otomatik bağıntı.

Autocorrelation ingilizcede ne demek, Autocorrelation nerede nasıl kullanılır?

Autocorrelation coefficient : Otokorelasyon katsayısı. Kendiyle ilgileşim katsayısı.

Autocorrelation function : Acf. Özilinti işlevi. Kendiyle ilgileşim fonksiyonu. Otokorelasyon fonksiyonu.

Autocorrelation matrix : Kendiyle ilgileşim dizeyi.

Autocorrelation model : Kendiyle ilgileşim modeli.

Autocorrelation test : Kendiyle ilgileşim sınaması.

Estimated partial autocorrelation function : Epacf. Tahmin edilmiş kısmi kendiyle ilgileşim fonksiyonu.

Autocorrelated errors : Kendiyle ilgileşimli hatalar.

Partial autocorrelation function : Pacf. Kısmi kendiyle ilgileşim fonksiyonu. Kısmi otokorelasyon fonksiyonu.

Sample partial autocorrelation function : Örneklem kısmi kendiyle ilgileşim fonksiyonu.

Estimated autocorrelation function : Tahmin edilmiş kendiyle ilgileşim fonksiyonu.

İngilizce Autocorrelation Türkçe anlamı, Autocorrelation eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Autocorrelation ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Auto link : Otomatik bağ. Özdevimli bağ. Özdevimli bağlantı. Bağlantı. Özdevinimli bağ.

Auto logon : Otomatik oturuma girme. Otomatik oturum açma. Özdevimli bağlantı.

Automatic link : Otomatik link. Bilgi değiştikçe otomatik olarak güncellenen bağlantı.