Talk about türkçesi Talk about nedir

  • -i konuşmak.
  • Hakkında görüşmek.
  • Yad etmek.
  • Mevzubahis etmek.
  • Dem vurmak.
  • Bahsetmek.
  • Lafını etmek.
  • Hakkında konuşmak.
  • Söz etmek.

Talk about ile ilgili cümleler

English: Ali and Mary agreed never to talk about the incident.
Turkish: Ali ve Mary olay hakkında hiç konuşmamakta hemfikir oldular.

English: Ali and Mary even talk about the same things.
Turkish: Ali ve Mary aynı şeyler hakkında bile konuşuyorlar.

English: Ali clearly doesn't want to talk about it anymore.
Turkish: Ali artık açıkça onun hakkında konuşmak istemiyor.

English: Ali and Mary always talk about the same old things. It gets kind of boring.
Turkish: Ali ve Mary her zaman aynı eski şeyler hakkında konuşurlar. Bu bir tür sıkıcıdır.

English: Ali and Mary wanted to talk about old times.
Turkish: Ali ve Mary eski zamanlar hakkında konuşmak istediler.

Talk about ingilizcede ne demek, Talk about nerede nasıl kullanılır?

Talk : Laf etmek. Sohbet etmek. Söylemek. Söyleşi. Hakkında konuşmak. Konuşmak (bir dili). Görüşmek. Konuşmak. Boş laf. Görüşme.

About : Hemen hemen. Etrafında. İlgili. Sıralarda. Neredeyse. -den ne haber?. Üzere. Dair. Şurada burada. Yakınında.

Talk a blue streak : Çok konuşmak. Çenesi düşmek. Jet gibi konuşmak. Çok hızlı konuşmak.

 

Talk a mile a minute : Motor gibi konuşmak. Hızlı konuşmak. Çan çan etmek.

Talk a period of time away : Belirli bir süreyi konuşarak geçirmek.

Talk at : Boşuna konuşmak.

İngilizce Talk about Türkçe anlamı, Talk about eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Talk about ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Talk big : Yüksekten atmak. Övünmek. Büyük konuşmak. Büyük söz söylemek. Mangalda kül bırakmamak. (böbür böbür) böbürlenmek. Büyük söylemek. Atıp tutmak.

Adverted : İlan. Zikretmek. Reklam. İma. Dokundurmak. Değinmek.

Treat of : - işlemek. - tartışmak. - üzerinde konuşmak.

Mention : İleri sürme. Adını anma. İma. -den söz etmek. Mansiyon. Söylemek. Söyleme. Anmak.

Prates : Boş konuşmak. Tıraşlamak. Gereksiz konuşma. Gevezelik etmek. Gevezelik.

Make reference to : Başvurmak.

Adverts : Değinmek. İma. İlan (ingiliz ingilizcesi). İlan. Duyuru (ingiliz ingilizcesi). Dokundurmak. Reklam (ingiliz ingilizcesi). Reklam. Zikretmek.

Mentioning : Anmak. Zikretme. Dile getirmek. İma etmek. Zikir.

Chew over : Hakkında düşünmek. Kafa patlatmak. Kafa yormak. Üzerinde kafa yormak. Üzerinde düşünmek.

Talk round : İkna etmek. Caydırmak. Fikrini değiştirmek.

Talk about synonyms : cites, talk pretentiously about, mentions, make noises, note, talk at random about, advert, apply to, talk over, approach about, make noises about, discoursed, bring up, adverting, discourse, prate, think of, talk wild about, talk, citing, prating, discoursing, discourses, talk on, cite, prated, make mention of.