Ötel nedir, Ötel ne demek

Yerel Türkçe'deki anlamı:

Otel.

Ötel ile ilgili Cümleler

  • Burroughs B5500 gibi bazı sistemler sanal bellek uygulamak için sayfa numaralama kullanmazlar.Onun yerine segmentasyon kullanırlar, bu sanal adres alanlarını değişik uzunluktaki segmentlere böler. Bir sanal adres bir segment numarası ve segment içinde bir ötelemeden oluşur.
  • ''Vefa nedir, bilir misin? Vefâ arkanda bıraktığını, giderken yaktığını yabana atmamandır. Vefâ; dostluğun asaletine, bir dua sonrası verilen sözlere, hayallere ihanet katmamandır. Vefâ; ötelerin sonsuz mükafatı karşısında, cehennemi hafife almaman, ulvi güzellikleri dünyaya satmamandır.'' Mevlânâ Celâleddîn-î Belhî Rûmî

Ötel kısaca anlamı, tanımı

Öteleme dönüşümü : Düzlemde (uzayda) olarak tanımlanan ilgin dönüşüm

Ötelemeli yansıma : Bir T ötelemesi ile bir yansımanın, sıradan bağımsız, birleşkesi.

Ötelenip gitmek : Sürüp gitmeki devam edip gitmek.

Ötelenmek : Öteleme işi yapılmak.

Öteler beliler : Ötekiler berikiler, öteki beriki.

Öteletme : Öteletmek işi.

Öteletmek : Öteleme işini yaptırmak.

Öteleyebilme : Öteleyebilmek işi.

Öteleyebilmek : Öteleme imkânı veya olasılığı bulunmak.

Öteli : Canlının hayatı boyunca vücudunda bulunan hücre sayısının sabit olması. Hücre bölünmesinin önemli ölçüde azalması veya durması.

 

Öteleme : Ötelemek işi. Bir cismin, bütün noktalarının eşit, paralel ve yöndeş yollar çizmesiyle beliren hareketi, intikal.

Ötelemek : Öteye götürmek. Belli olmayan bir süre ertelemek.

Otel : Yolcu ve turistlere geceleme imkânı sağlamak, bunun yanında yemek, eğlence vb. hizmetleri sunmak amacıyla kurulmuş işletme.

Diğer dillerde Ötektoit anlamı nedir?

İngilizce'de Ötektoit ne demek ? : eutectoide