Inconcinnity türkçesi Inconcinnity nedir

İngilizce Inconcinnity Türkçe anlamı, Inconcinnity eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Inconcinnity ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Disorderliness : İntizamsızlık. Düzensizlik. Başıboşluk. Karışıklık. Serkeşlik. Terbiyesizlik.

Disagreeableness : Uyuşmazlık. Aksilik. Can sıkıcılık. Huysuzluk. Nahoşluk. Sertlik. Aynasızlık. Tatsızlık. Terslik.

Impertinency : Arsızlık. Uymazlık. İlgisizlik. Kabalık. Saygısızlık. Yakışmama durumu. Yersizlik. Terbiyesizlik. Küstahlık.

Inaptitude : Uygun olmama. Kabiliyetsizlik. Yeteneksizlik. Toyluk. Beceriksizlik. Yersiz olma.

Impropriety : Yanlışlık. Hata. Yanlış kullanma. İrtikap. Terbiyesizlik. Yolsuzluk. Yersizlik. Yakışıksızlık. Ahlaksızlık.

Discommodity : Sıkıntı. Rahatsızlık. Külfet.

Improprieties : Yolsuzluk. Yanlış kullanma. Yersizlik. Yanlışlık. Yakışıksızlık. İrtikap.

Heterogeneousness : Heterojenlik. Türdeş olmama durumu. Farklı oluş. Birbirinden farklı öğelerden oluşma durumu. Çoktürellik. Münasebetsizlik. Kozmopolitlik.

Inappositeness : Münasebetsizlik. Uygun olmama durumu. Yaraşır olmama durumu. Alakasız olma durumu. İlgisizlik.

Impertinencies : Küstahlık. Arsızlık. Uymazlık. İlgisizlik. Yakışmazlık. Küstahça veya arsızca davranış. Yersizlik. Terbiyesizlik. Saygısızlık.

 

Inconcinnity synonyms : inaptness, improperness, discrepancy, discordance, awkwardness, inappropriateness.

Inconcinnity ingilizce tanımı, definition of Inconcinnity

Inconcinnity kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Want of concinnity or congruousness. Unsuitableness.