Alteration of object türkçesi Alteration of object nedir

  • Bir amacın veya planın değişmesi.
  • Bir hedefin değiştirilmesi.

Alteration of object ingilizcede ne demek, Alteration of object nerede nasıl kullanılır?

Alteration : Değiştirme. Başkalaşma. Değişen şey. Değişmişlik. Tadilat. Değişim. Değişme. Tebdil. Değişiklik. Değiştiri.

Of : İle ilgili. -nin. -dan. -nın. Den. -li. -den. -den övünerek bahsetmek. Karşı. Yüzünden.

Object : Gık demek. İnsanın dışında kalan, görülebilen, dokunulabilen, bir ağırlığı ve kütlesi olan her türlü özdeksel varlık. Bilgisayar, eğitim, fizik, gramer alanlarında kullanılır. Nesne. Amaç. Cisim. Madde. Gaye. Cümle içinde yalın ya da yükleme, yönelme, çıkma, vasıta durumu gibi bir durum eki almış olarak kendisini fiille ilişkili duruma getiren ad: ateş yak-, su püskürt-, yokuş çık-, köşeyi dön-, bir olayı aktar-, yemeğe alıkoy-, işe dal-, yoldan çevir-, başarıyla çalış-, işe bel bağla-, olaydan ders al-, lafı ağzından kaçır- vb. || tümleçler yüklemin anlamını çeşitli yönlerden tamamlayan ögelerdir. bastıkları yeri (nesne) görmüyorlar, bataklıklara, su birikintilerine dala çıka, (zarf tümleci) konuşmadan (zarf tümleci) acele acele (zarf tümleci) yürüyorlardı (r. h. karay, memleket hikayeleri: yatık emine, s. 29). şükriye başını (nesne) onun omuzuna (dolaylı tümleç) yaslamıştı (t. buğra, yalnızlar, s. 115). görünürde (zarf tümleci), yani üretimde erkekten çok kadın var (k. tahir, esir şehrin insanları, s. 43). kendi kendimden nefretimin çerçevelediği ve çirkinleştirdiği bir dünyada (zarf tümleci) yalnızım (peyami safa, yalnızız, s. 446). basık tavanlı, tütmüş sobası, pis cigara dumanlarıyla dolu bir kahvede (zarf tümleci) insanlar toplanmışlardı (s. f. abasıyanık, bütün eserleri, s. 16) vb. ayrıca bk. nesne, dolaylı tümleç, edat tümleci, zarf tümleci. Karşı çıkmak.

 

Alteration of mark : Markayı başkalaştırma. Markayı biraz değiştirerek ya da başkalaştırarak kullanma.

Conditions of objectivity : Nesnellik koşulları. Bir gözlemin nesnel olabilmesi için gerekli olan ve öznelerüstü ya da öznelerarası olmayı içeren koşullar.