Amateur collector türkçesi Amateur collector nedir

Amateur collector ingilizcede ne demek, Amateur collector nerede nasıl kullanılır?

Amateur : Tiyatroya özenen, tiyatroyu sevdiği için yönelen, tiyatro eğitiminden geçmemiş ve meslekten olmayan kişi. Beceriksiz. Hiç bir çıkar ve kazanç gözetmeksizin kılıçoyunu ile uğraşan, bunu beğeni için yapan kimse. Hevesli. Deneyimsiz kimse. Özenci. Amatör. Meraklı.

Collector : Fizik, iktisat, sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Yapının çeşitli bölümlerine giden ya da gelen boruları birleştiren, büyük çaplı boru parçası. Transistorda, yük taşıyıcıların araçtan ayrıldığı üşek. Kolektör. Birleşme borusu. Koleksiyoncu. Bir ikonoskopun mozağinden çıkan ikincil elektronları toplayan artı uç. Toplaç. Toplayıcı. Tahsildar.

Amateur actor : Özenci oyuncu. Eğitim görmemiş, salt yeteneği ve özeni ile oynayan ve kazanç düşünmeyen oyuncu. Amatör oyuncu. Hobi olarak rol oynayan. Profesyonel olmayan oyuncu.

Amateur athletic association : Amatör atletler derneği. Aaa. Amatör atletlerin örgütü.

Amateur camera : Dar filmleri kullanan, ufak, hafif, kolayca çalıştırılabilen alıcı çeşidi. Özenci alıcısı. Sinema, televizyon alanlarında kullanılır.

Amateur cinematography : Amatör sinema. Kazanç amacı gütmeyen, kişisel beğeni için film çevirmekle uğraşan ve dar filmlerle çalışan sinemacılık dalı. Amatör sineması. Özenci sineması. Sinema, televizyon alanlarında kullanılır.