Ampliation türkçesi Ampliation nedir

Ampliation ingilizcede ne demek, Ampliation nerede nasıl kullanılır?

Ampliative : Zaten bilinen bir şeyi ekleyerek anlamı genişleten.

İngilizce Ampliation Türkçe anlamı, Ampliation eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Ampliation ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Circumflex : Kemik çevreleyen (damar). Uzatma işareti. Düzeltme işareti. İnceltme işareti. Uzatma imi. Düzeltme imi. Çarpık. Sirkumfleks. Eğri.

Postponement : Geri kalma. Ödemeyi geciktirme. Hukuk, ekonomi alanlarında kullanılır. Geciktirme. Yargılamanın geriye bırakılması. Sonuna ekleme (dilbilgisi terimi). Ödenmesi gerekli olan bir borcun, bir belgite ilişkin ödeme işleminin geciktirilmesi, ileride belirli bir güne bırakılması. Tecil. Erteleme.

Deduction : Sonuç. Sonuç çıkarma. Kesenek. Çıkarma. Azaltma. İndirme. Çıkarım. Türetim. Çıkarılan miktar.

Buildup : Çoğalma. Promosyon. Gelişme. Birikim. Artış. Takviye. Gelişim. Kademe kademe büyüme (ör. silahlı kuvvetlerin). Tanıtım (bir şeyin popüleritesini artırmak amacıyla).

Technology : Teknik bilgi. Mal ve hizmetlerin üretiminde kullanılan araç ve yöntemlere ilişkin bilgi bütünü. Uygulayımbilim. Teknoloji. Belli bir alanda geliştirilmiş yordamların dizgeli bütünü ya da yordam geliştirme iş ve bilgisi. Mal ve hizmet üretimiyle ilgili olarak toplumun ulaştığı toplam bilgi birikimi. Yordambilim. Bir endüstri dalıyla ilgili yapım yöntemlerinin, yollarının ve araçlarının inclenmesinden oluşan bilgi dalı. Yordamlık. Mühendislik bilgisi.

 

Accrual : Artış miktarı. Gerçekleşme. Çoğalma. Artış. Birikmiş izin. Tahakkuk.

Distention : Gerilme. Karında şişkinlik. Distansiyon. Büyütülme. Şişme. Esnetilme. Genişletilme. Esneme. Şişirilme.

Prolongation : Geciktirme. Vadenin uzatılması. Sürdürme. Uzantı. Uzama. Uzatılma. Devam ettirme.

Continuance : Süre. Devam. Bir süreç ya da gidişin aralıksız süregelmesi. Devam etme. Sürüp gitme. Süreklilik. Kesiksizlik. Kalıcılık.

Contango : Prim. Tehir primi. Repor. Hisse senedi primi. Borsada bir alışverişin gününü uzatma. borsada bir alışverişin gününü uzatmak için ödenen para. Bir malın ileri tarihteki fiyatının bugünkü fiyatından yüksek olması durumu.

Ampliation synonyms : entailment, practical application, employment, deferments, development, misapplication, delay payment, adjournment, accretion, deferment, usage, developments, blowing up, carrying over, prorogations, extention, extra time, protraction, elongation, circumflexes, postponements, utilisation, prorogation, ballooning, adjournments, inference, continuation, renovation, continuations, broadenings, utilization, continuances, arrest of judgment.

Ampliation ingilizce tanımı, definition of Ampliation

Ampliation kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Amplification. Enlargement.