Attitude control türkçesi Attitude control nedir

  • Duruş kontrolü.
  • Durum kontrolü.
  • Vaziyet kontrolü.

Attitude control ingilizcede ne demek, Attitude control nerede nasıl kullanılır?

Attitude : Eğitim, sosyoloji alanlarında kullanılır. Konum. Yöneliş. Düşünce. Tavır. Duruş. Durum. Oyunculukta bir karakterin ya da tipin yetişmesini, özelliklerini, kültürel çevresini ve konumunu belirleyen görünüş. tavır yalnızca hareketlerle değil, konuşmayla da ortaya çıkar. Bireyin insanlar, olaylar ve cansız varlıklar karşısında takındığı davranış biçimi. Davranışları güdüleyen kalıplı ve kazanılmış eğilim ya da yatkınlık.

Control : Kamu ya da özel bir kuruluşa ilişkin bilgilerin önceden belirlenmiş ölçütlere uygunluğunun saptanması ve rapor edilmesi amacı ile bir uzman birimi tarafından kanıt toplama ve değerlendirme süreci. krş. iç denetim, dış denetim. Kontrolü sağlamak. Hakim olmak. Kontrol etmek. Bir olaylar dizisini, bir süreci ya da bir aracı yöneltme ve düzenlemeyle ilgili işlevlerin tümü. sürmek, gütmek, yönetmek eylemleri artarak karmaşıklaşan, belirsizleşen birer işlevi adlandırır. denetim kavramında, doğruluğunu sınamak, sağlamak işlevi ağır basar. Denetim. İşletmek. İdare etmek. Denetlemek. Kukla çatalı.

Attitude constellation : Demokrasi, tutuculuk gibi birden çok tutum ya da kanıdan oluşmuş ölçüm konusu. Tutum takımı.

 

Attitude continuum : Bir tutumun ölçüm boyutu olarak iki uç arasında yer alan sınırsız sayıda konum ya da dizillerden oluşmuş bütünlüğü. Tutum sürekliliği.

Attitude indicator : Durum göstergesi.

Attitude of mind : Düşünce tarzı. Kafa yapısı.