Attitude indicator türkçesi Attitude indicator nedir

Attitude indicator ingilizcede ne demek, Attitude indicator nerede nasıl kullanılır?

Attitude : Tavır. Durum. Davranış. Belli nesnelere, olaylara, kişilere karşı belli biçimde davranma yolunda toplumsal olarak kazanılmış eğilim ya da yönelim. Yargı. Düşünce. Fikir. Duruş. Bakış açısı. Davranışları güdüleyen kalıplı ve kazanılmış eğilim ya da yatkınlık.

Indicator : Bir durum, süreç ya da karmaşık oluşumu dolaylı yoldan ve simgeleyerek dile getiren ölçüt. İşaret. Kimi ölçü araçlarında, ölçülen özelliğin niceliğini gösteren aygıt. Ortamın hidrojen iyon konsantrasyonuna göre renk değiştiren zayıf organik asit veya bazlar, indikatör. yemlerde doğal olarak bulunan, sindirim kanalından çok az emilen, gerçekte gübrede değişmemiş olarak tamamen bulunabilen, lignin, kromojen, silisyumdioksit, slika gibi dış indikatörler veya krom oksit, demir oksit ve baryum sülfat gibi iç indikatörlerle teorik sindirilebilirlik ve kuru madde tüketimini hesaplamada kullanılan maddeler. bulunduğu yerin niteliği hakkında bilgi veren işaretleyici, markır. üç şekilde kullanılabilir. kromozomda yeri ve işlevi bilinen bir genin, başka bir genin haritalanmasında. antijenik belirteç olarak hücre tiplendirmesinde. dna, rna veya protein belirteçler, bilinen uzunlukta veya nitelikte parçacıklar olup çözümlemelerde kullanılabilir. Bir çevre biriminde ya da işletmen masasında herhangi bir ışıklı uyarıcı ya da başka bir gösterici öğe. Bilgisayar, bilişim, ekonomi, fizik, kimya, madencilik, sinema, televizyon, veterinerlik alanlarında kullanılır. İndikatör. Bildirici. Gösterici. Gösterge.

 

Attitude constellation : Demokrasi, tutuculuk gibi birden çok tutum ya da kanıdan oluşmuş ölçüm konusu. Tutum takımı.

Attitude continuum : Bir tutumun ölçüm boyutu olarak iki uç arasında yer alan sınırsız sayıda konum ya da dizillerden oluşmuş bütünlüğü. Tutum sürekliliği.

Attitude control : Durum kontrolü. Vaziyet kontrolü. Duruş kontrolü.

Attitude of mind : Kafa yapısı. Düşünce tarzı.

İngilizce Attitude indicator Türkçe anlamı, Attitude indicator eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Attitude indicator ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Table of points : Ayaktopu kümesinde takımların her karşılaşmada elde ettikleri sayıların toplamını gösteren çizelge. bu sayıların toplamı ile ortaya çıkan gösterge küme birincisini belli ettiği gibi tüm öteki takımların dizisini de ortaya koyar.