Captioning türkçesi Captioning nedir

  • Altyazı koyma.

Captioning ingilizcede ne demek, Captioning nerede nasıl kullanılır?

Closed captioning : Alt yazı yerleştirme. Kapalı başlık geçirme. Alt yazı bindirme. Yayın metnini altyazılama. Yayın metnini altyazılama (televizyon terimi).

Caption board : Bir film adının, telvizyon izlencesinin alıcıyla saptanması için yazıldığı karton. Başlık kartonu. Sinema, televizyon alanlarında kullanılır.

Caption buttons : Çubuk düğmeleri. Resim yazısı düğmeleri.

Caption card : Sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Çizi kartonu. Çizide kullanılan karton; ölçün boyutu 10x12 inçtir (30,48x25,40 cm).

Caption label : Resim yazısı etiketi.

Flash active caption bar : Etkin yazı çubuğunu yanıp söndür.

Add caption when inserting : Eklerken resim yazısı koy.

Caption numbering : Resim yazısını numaralandır.

Only caption text : Sadece resim yazısı metni.

Edged caption : Gölgeli yazı. Sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Kenarında asıl yazının gölgesini andıran uzantılar bulunan, üçboyutlu görünüş taşıyan yazı çeşidi.

İngilizce Captioning Türkçe anlamı, Captioning eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Captioning ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Allotment : Program tahsisleri. Hisse. Arsa payı. Pay etme. Hisselere ayırma. Parselleme. Kiraya verilen küçük arazi. Tahsis. Ödenek. İnsanların üzerinde sebze veya meyve veya küçük bitkiler yetiştirmeleri için kiraladıkları küçük toprak parçası.

 

Apportioning : Paylaştırmak. Pay etmek. Bölüştürmek. Dağıtma. Paylaştırma. Tahsis etme.

Apportionment : Tevzi etme. Partaj. Taksim. Pay. Tevzi. Dağıtma. Bölüp dağıtma. Bölüştürme. Dağıtım. Sayışımların bütün ayrıntıları ile ele alınıp değerlendirilmesi.

Parcelling : Yerbölümleme. İfraz. Hisselere ayırmak. Bölmek. Parselasyon. Parselleme. Genellikle tarımsal nitelikte olan belli bir toprak parçasının, kentin düzentasarısına ve bayındırım kurallarına uygun biçimde, anayolları ve yeşil alanları belirtilmiş yapı alanlarına adacıklara, küçük parçalara ayrılması işlemi. Parsellemek.

Allocation : Paylaştırma. Ortaklara paylarının verilmesi, dağıtma, ayırma giderlerinin üleştirilmesi. Dağıtma. Tahsis. Özgüleme. Pay ayırımı. Tahsisat. Tahsis etme. Pay. Ödenek.

Assignation : Tayin. Atama. Tahsis edilmiş. Randevu. Buluşma. Ferağ. Göreve seçme. Devir ve temlik. Belirleme. Saptama.

Parceling : Parselleme. Hisselere ayırmak. Bölmek. Parsellemek. İfraz. Parselasyon.