Caterpillars türkçesi Caterpillars nedir

  • Tırtıllar.
  • Tırtıl.
  • Bir pervane yada kelebeğin kurtçuk benzeri larvası.

Caterpillars ile ilgili cümleler

English: Caterpillars transform into butterflies while they're in a cocoon.
Turkish: Tırtıllar koza içerisindeyken kelebeğe dönüşür.

Caterpillars ingilizcede ne demek, Caterpillars nerede nasıl kullanılır?

Caterpillar cells : Çekirdek kromatinin dalgalı görünümü nedeniyle görünümleri tırtılı andıran kalp kası hücreleri. kalp romatizması, romatoit artritis, kalp kası nekrozu, dejenerasyonu ve ödemi gibi kimi patolojik değişimlerde görülür, anischkov hücreleri. Tırtıl hücreleri.

Caterpillar gate : Tırtıllı kapak.

Caterpillar like : Yalancıtırtıl. Yaprak arıları kurtçuklarına verilen genel ad. Yalancı tırtıl.

Caterpillar track : Palet zinciri.

Caterpillar tractor : Zorlu arazilere göre tasarlanmış traktör. Katerpillar traktörü (iki tarafı sonsuz paletli). Paletli traktör. Tırtıllı traktör. Katerpilar traktör.

Tussock caterpillar : Çalı tırtılı.

Woolly bear caterpillar : Tüylü tırtıl.

Lappet caterpillar : Sarkan tırtıl.

Caterpillar tread : Tırtıllı palet. Palet. Tırtıl. Sert araziyi kavraması için tekerlek üzerinde bulunan dişler (ör. traktörler, tanklar, vb.). Tırtıl paletleri.

Caterpillar : Bir pervane yada kelebeğin kurtçuk benzeri larvası. Kurt. Katerpiller. Kelebek kurtçuklarının özel adı. Kelebeklerin kurt şeklinde olan larvalarına verilen ad. İş makinesi. Traktör zinciri. Palet. Tırtıl.

 

İngilizce Caterpillars Türkçe anlamı, Caterpillars eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Caterpillars ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Cankerworms : Bela. Problem. Sıkıntı. Tırtıl türü.

Tussock caterpillar : Çalı tırtılı.

Inchworm : Küçük bir tırtıl türü.

Catkin : Huş ağacı çiçeği. Söğüt çiçeği. Huş çiçeği. Salkım.

Larvae : Meydana geldiğinde ebeveynine benzemeyen canlı. Kurtçuk. Larva. Birçok zoolojik grupta görülen ilk gelişim evresi. ergin karakterlerini kazanmadan önceki genç hayvan. tam başkalaşım gösteren böceklerde yumurtadan çıkan ve pupa evresine girmemiş kanatsız, genel olarak kurt biçimindeki evre. böceklerin, solucanların ve öteki metamorfoza sahip türlerin yaşam sikluslarında yumurtadan sonraki solucan veya kurt benzeri evre. helmint ve eklem bacaklıların fertil olmayan gelişim evresi, kurtçuk.

Daffodil : Nergis. Dafodil. Beyaz zerrin. Fulya. Zeren. Zerrin. Amaryllidaceae familyasından, soğanlı, sarı veya beyaz çiçekli, bazı türlerinin kültürleri yapılan bir cins.

Armyworm : Güve larvası. Tırtıl ordusu.

Looper : Şilingen. İlikçi. Gerginlik ayarlayıcı. İlmik yapan aygıt. İlmek yapıcı.

Webworm : Ağda dolaşan kurtçuk. İpek kurdu. Ağkurdu. Ağ kurdu. İpekkurdu.

Daffodils : Dafodil. Beyaz zerrin. Nergis. Zerrin. Fulya. Zeren.

Caterpillars synonyms : manduca sexta, beet armyworm, pyrausta nubilalis, pieris rapae, fall armyworm, wild wilkworm, order lepidoptera, potato worm, tobacco hornworm, bollworm, potato tuberworm, spodoptera exigua, pseudaletia unipuncta, tent caterpillar, tomato hornworm, spodoptera frugiperda, measuring worm, phthorimaea operculella, manduca quinquemaculata, cutworm, caterpillar, tomato worm, lepidoptera, inchworms, tracked vehicle, giant silkworm, woolly bear caterpillar, cat, corn borer, catkins, crawler, woolly bear, knurl.

 

Caterpillars zıt anlamlı kelimeler, Caterpillars kelime anlamı

Trackless : İz bırakmayan. Yolsuz. Ray üzerinde gitmeyen. Raysız. İzsiz. Raysız giden. Yolu olmayan.