Clearly türkçesi Clearly nedir

Clearly ile ilgili cümleler

English: Ali clearly doesn't want any help from us.
Turkish: Ali açıkça bizden hiç yardım istemiyor.

English: Ali clearly doesn't want to be there.
Turkish: Ali açıkça orada olmak istemiyor.

English: Ali clearly doesn't want to be doing this.
Turkish: Ali açıkça bunu yapmayı istemiyor.

English: Ali clearly doesn't want to talk about it anymore.
Turkish: Ali artık açıkça onun hakkında konuşmak istemiyor.

English: Ali clearly doesn't want this job.
Turkish: Ali açıkça bu işi istemiyor.

Clearly ingilizcede ne demek, Clearly nerede nasıl kullanılır?

I would like a clearly marked map of this town : .

Explain clearly : Açıkça anlatmak.

State clearly : Açık biçimde ifade etmek.

Thinking clearly : Açık şekilde düşünme. Açık anlama yolu. Anlaşılabiir tarzda düşünme.

Unclearly : Zor anlaşılır bir şekilde. Belirsiz bir şekilde. Belirsizce. Anlaşılmaz bir şekilde. Kirli bir şekilde.

Clear as daylight : Gün gibi ortada. Apaçık belli.

Clear and distinct : Açık ve seçik.

Clear away : Dağılmak. Ortadan kaldırmak. Kaldırıp götürmek. Toparlamak. Yok olmak. Açmak. Sofrayı kaldırmak. Kaldırmak. Toplamak. Kaybolmak.

 

Clear back signal : Devrenin çözülme geribildirimi.

Clear all : Tümünü temizle. Tümünü sil.

İngilizce Clearly Türkçe anlamı, Clearly eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Clearly ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Expressly : Bilhassa. Özellikle. Açık. Açık ve net bir şekilde. Hassaten.

Bluffly : Keskin bir dille. Açık sözlü bir şekilde. Keskin bir biçimde. Dobra dobra.

Expansively : Geniş kapsamlı. Genişleyen veya yayılan bir yolla. Bol bol. Alenen. Geniş veya yaygın olarak. Taşarak. Genişlemecilikle. Yayılmacılıkla. Coşkuyla.

In evidence : Kabul edilen delil. Kanıtlı bir şekilde. Görülür. Görünür bir şekilde. Meydanda. Ortada. Apaçık ortada. Gözle görülür elle tutulur durumda. Açık bir şekilde.

Beyond a shadow of doubt : Kuşkusuz. Su götürmez. Kati surette.

Above ground : Yerden bitip yükselerek. Yer üstü. Yer yüzeyinden yukarda. Canlı. Açıkçası. Yerüstünde. Yaşayan. Toprağa gömülmemiş. Toprağın üzerinde.

Decidedly : Katiyetle. Kesin olarak. Karalı bir şekilde. Kararlı bir şekilde. Kuşkusuz. Tamamen. Muhakkak.

Candide : Parlak biçimde. İçtenlikle.

Cryings : Acil. İğrenç. Büyük. Ağlayan. Göze çarpan. Çığlık. Ağlama. İvedi.

Clearly synonyms : by the square, above board, outright, unsubtly, straightforwardly, glaring, sheering, beyond dispute, as plain as a pikestaff, sheer, evidential, beyond any doubt, communicatively, explicit, decided, definitely, beyond question, simply, utterly, completely, ingenuously, by no means, concretely, flatly, certainly, in so many words, unambiguously, overtly, barefacedly, man to man, indubitably, allegedly, in broad daylight.

Clearly zıt anlamlı kelimeler, Clearly kelime anlamı

Unintelligibly : Anlaşılmaz bir şekilde. Deşifre edilemez bir şekilde. Manasızca.

Clearly ingilizce tanımı, definition of Clearly

Clearly kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : In a clear manner.