Devoutness türkçesi Devoutness nedir

Devoutness ingilizcede ne demek, Devoutness nerede nasıl kullanılır?

Devout christian : Mütedeyyin hıristiyan. Dindar hıristiyan.

Devout jew : Dindar yahudi. Dindar musevi. Mütedeyyin musevi.

Devout muslim : Dindar müslüman. Mütedeyyin müslüman.

Devout : Ciddi. Mütedeyyin. Sadık. Adanmış. Samimi. (kendini) adamış. İstekli. Dindar. Yürekten. İçten.

Devoutly : Samimice. Kendini adayarak. Ciddi olarak. Yürekten. Mütedeyyin bir şekilde. Sofu bir biçimde. Ciddi bir şekilde. Dindarca. Dindar bir şekilde.

Devoutly religious : Kendini dinine adamış. Çok dindar. Sofu. Oldukça mütedeyyin.

Indevout : İçten olmamayla karakterize olmuş. Kendini adamış olmayan. İçten olmayan. Samimiyetsizlikle oluşmuş.

İngilizce Devoutness Türkçe anlamı, Devoutness eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Devoutness ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Gravities : Tehlike. Yerçekim. Çekim. Temkin. Ehemmiyet. Peslik. Önem. Büyüklük. Ağırbaşlılık.

Bents : Eğim. Yetenek. Yatkınlık. Çok istemek. Kır. Çimenlik. Bükülmüş. Meyil. Eğilim.

Seriousness : Vakar. Resmiyet. Ağırbaşlılık.

Conversance : Sıkı fıkılık. Bilme.

Cordiality : İçtenlik. Dostluk. Samimiyet. Sempatiklik. Cana yakınlık.

 

Grandest : Muhteşem. Azamet. Büyük. Debdebeli. Asil. Baş. Önemli. Ulu. Büyüklük. Soylu.

Calling : Seslenme. Görev aşkı. Davet. Ticari ünvan. Heves. Çağrı. Ticari unvan. Meslek. Telefon etme.

Religion : Din bilgisi. Kült. İman. İnsanların anlayamadıkları, karşısında güçsüz kaldıkları doğa ve toplum olaylarını, tasarladıkları doğaüstü, gizemsel nitelikli güçlerle açıklamaya yönelmeleri olgusu. 2-bu nitelikteki tasarımların kurallar, kurumlar, törenler ve simgeler biçiminde örgütlenmesini sağlayan düzen. Öğrencilere islam dininin temellerini öğretmek, bu dine özgü ahlak ilkelerini kavratmak, onları yanlış ve boş inançlardan uzaklaştırmak amacıyla isteğe bağlı olarak okutulan ders. Eğitim, sosyoloji alanlarında kullanılır. Onur meselesi. Kutsal görev. Tarikat.

Candours : Açık yüreklilik. Toksözlülük. Açık sözlülük. Asıl fikrini söyleme. İyi kalplilik. Doğruluk. Dürüstlük. Açıkyüreklilik. Açık kalplilik.

Devoutness synonyms : piousness, religiousism, religionism, prayerfulness, graveness, fervidness, grands, inflexibility, cordialness, crucialness, aspirations, ambition, warm heartedness, appetites, familiarity, religiosity, sincerity, severeness, guts, heart, gravity, godliness, exactingness, grit, grander, earnestness, puritanism, intimacy, claim, pietisms, determinations, determination, alacrities.

Devoutness zıt anlamlı kelimeler, Devoutness kelime anlamı

Impiety : Dinsizlik. Allah'a karşı saygısızlık. Küfür. Saygısızlık. Allah'a saygısızlık. Büyüklere karşı saygısızlık.

Devoutness ingilizce tanımı, definition of Devoutness

Devoutness kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Quality or state of being devout.