Gavur nedir, Gavur ne demek

Gavur; din b. alanında kullanılan bir kelimedir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isimsıfatmecaz olarak kullanılır.

  • Dinsiz kimse
  • Müslüman olmayan kimse.
  • Merhametsiz, acımasız.
  • İnatçı.

Teknik terim anlamı:

Kâfir.

Gavur hakkında bilgiler

Gâvur, Türkçede Müslüman olmayan kişileri belirtmek için kullanılan bir sıfattır. Osmanlı Devleti döneminde Farsça gebr sözcüğünden Türkçeye girmiş ve bu dönemde gayrımüslimleri, özellikle de Rumları nitelemek için kullanılmıştır. 1856 yılında Osmanlı Devleti içinde ilan edilen ve Osmanlı Devleti bünyesinde yaşayan, hangi dinden olursa olsun herkesin birbiriyle eşit haklara sahip olmasını öngören Islahat Fermanı ile birlikte, Gâvur sözcüğünün de içinde bulunduğu pek çok küçük düşürücü kelime yasaklanmıştır. Sözcük Farsçadan ilk alındığında aşağılama ve hor gösteren bir anlam içermekteyken toplum arasında hızla yayılmış ve Arapça kâfir sözcüğü ile eşanlamlı olarak kullanılmaya başlanmış, hakaret güden anlamını büyük oranda korumuştur. Gâvur sözcüğü Türkçe üzerinden Balkanlardaki pek çok toplumun da diline girmiştir. Bu sözcüğe Bulgarcada Gyaur, Rumencede Ghiaur, Sırpçada ve Hırvatçada Kaurin, Arnavutçada ise Kaurr denmiştir.

 

Gavur ile ilgili Atasözü veya Deyim

acemi nalbant gavur eşeğinde öğrenir : “mesleğinde ustalaşmamış kimse, ilk denemelerini değersiz malzeme üzerine yapar” anlamında kullanılan bir söz.

(bir şeyi) gavur etmek : boşuna harcamak, yerinde harcamamış olmak, işe yaramaz duruma getirmek.

gavur inadı tutmak : iyiden iyiye inatlaşmaya başlamak.

gavur olmak : Müslüman olmamak dinsiz olmak Mecaz anlamı boşuna harcanmak.

gavur orucu gibi uzamak : bir iş gereğinden çok sürmek, sürüncemede kalmak.

gavur ölüsü gibi : çok ağır ve hantal.

gavura kızıp oruç yemek (veya bozmak) : başkasına kızıp kendine zararlı olan bir iş yapmak.

gavurluk etmek : acımasız, insafsız davranışlarda bulunmak, gaddarlık etmek.

gavurun ekmeğini yiyen gavurun kılıcını çalar : “kişi, inançları ayrı da olsa, hoşlanmasa da geçimini sağlayan kimseye hizmet eder” anlamında kullanılan bir söz.

sonradan görme, gavurdan dönme : “sonradan görme olan kimseler fazla iyi niteliklere sahip değildir” anlamında kullanılan bir söz.

Gavur tanımı, anlamı

Gavur balığı : Sazan balığı

Gavur elekçisi : Müslüman olmayan kişi.

Gavur icadı : Batı yapısı teknik eşyaya tutucu çevrelerin verdiği ad.

Gavur inadı : Yumuşatılamayan, yok edilemeyen inat.

Gavurca : Batılıların konuştuğu yabancı dillerden herhangi biri. (gâvu'rca) Acımasız bir biçimde, insafsızca, gâvurcasına.

 

Gavurcasına : Gâvurca.

Gavurga : Kavrulmuş buğday, mısır, arpa. Kavrulmuş mısır, nohut, buğday vb. Bir çeşit et yemeği.

Gavurlaşma : Gâvurlaşmak işi.

Gavurlaşmak : Gâvur olmak. Acımasız davranmaya başlamak.

Gavurluk : Gâvur olma durumu, dinsizlik. Acımasızlık, insafsızlık, gaddarlık.

Gavurma : Kavrulduktan sonra dondurulup saklanan et.

Gocagarı gavurgası : Kara çalının kırmızı renkteki yemişi.

Gavur baklası : Termiye.

Gavur eziyeti : Bile bile verilen zahmet, eziyetli iş.

Moskof gavuru : Rus.

Islahat fermanı : 1856'da Sultan Abdülmecit'in çıkarmış olduğu yenilik buyrultusu.

Merhametsiz : Acıması olmayan, katı yürekli, katı kalpli, taş yürekli, taş kalpli, kalpsiz.

Kullanılmış : Az veya çok bir zaman için başkasının malı olmuş, yeni olmayan, müstamel.

Kullanılma : Kullanılmak işi.

Arnavutça : Hint-Avrupa dilleri ailesine giren, Arnavutların kullandığı dil. Bu dille yazılmış olan.

Diğer dillerde Gauss winckler eşitsizliği anlamı nedir?

İngilizce'de Gauss winckler eşitsizliği ne demek ? : gauss-winckler inequality