Generative grammar türkçesi Generative grammar nedir

  • Öndürücü dilbilgisi.

Generative grammar ingilizcede ne demek, Generative grammar nerede nasıl kullanılır?

Generative : Üretimsel. Üretken. Öndürücü. Meydana getirilmiş. Üretici. Generatif.

Grammar : Gramer kuralları. Bir dilin ses, biçim ve cümle yapısını inceleyen bilim. ilk ve orta dereceli okullarda öğrencilere anadilin ses, biçim ve cümle yapısı bakımından özelliklerini ve kendine özgü kurallarını öğretmek için okutulan ders. Temel prensipler. Gramer açısından ifade. Dilbilgisi. Orta dereceli okul. Grammer. Dilbilgisi kitabı. Sarf.

Generative semantics : Üretici anlambilim.

Generativeness : Yavru dünyaya getirebilme. Üretken olma niteliği. Üretme gücüne sahip olma. Üretebilme veya yaratabilme.

Case grammar : Durum dilbilgisi.

Comparative grammar : Karşılaştırmalı gramer. Aynı dil ailesine giren dilleri veya bir dilin lehçelerini ses, şekil, cümle ve anlam bilgileri bakımından karşılaştırmalı olarak inceleyen gramer. Değişik dillerin gramerleri arasındaki ilişki. Karşılaştırmalı dilbilgisi.