Hidrolojik nedir, Hidrolojik ne demek

Hidrolojik; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. kökeni fransızca dilinden gelmektedir.

  • Su bilimi ile ilgili

Hidrolojik anlamı, tanımı:

Hidroloji : Su bilimi.

Bilim : Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgi, ilim. Genel geçerlik ve kesinlik nitelikleri gösteren yöntemli ve dizgesel bilgi. Belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan, belli bir amaca yönelen bir bilgi edinme ve yöntemli araştırma süreci.

Su : Yemeğin sıvı bölümü. Hidrojenle oksijenden oluşan, sıvı durumunda bulunan, renksiz, kokusuz, tatsız madde, ab. Sutaş. Bazı kokulu yaprak veya çiçeklerin imbikten çekilmesiyle elde edilen kokulu sıvı. Kez. Meyve, sebze vb.nin sıkılmasıyla elde edilen sıvı. Bu sıvıdan oluşan kitle, deniz, akarsu. Demir araçları ateşte kızdırdıktan sonra, suya daldırılarak sağlanılan sertlik.

İle : Bazı soyut adlara getirildiğinde "... olarak, ... bir biçimde" anlamında durum zarfları oluşturan bir söz. Kelimenin sonuna geldiğinde birliktelik, beraberlik, araç, neden veya durum anlatan cümleler yapmaya yarayan bir söz. Cümle içinde aynı görevde bulunan iki ögeyi birbirine bağlamaya yarayan bir söz.

İlgili : İlgilenmiş olan, ilgisi bulunan, alakalı, alakadar, müteallik.

Hidrolojik döngü : Yeryüzündeki suyun faz değiştirerek, hidrosfer, litosfer, atmosfer ve biyosfer tabakaları arasındaki hareketi.