Macintrash türkçesi Macintrash nedir

  • Makintosh bilgisayar (alaycı bir ifade).

Macintrash ingilizcede ne demek, Macintrash nerede nasıl kullanılır?

Macintosh : Yağmurluk.

Macintosh clipboard format : Macintosh pano biçimi.

Macintosh names : Macintosh adları.

Macintosh user interface : Macintosh kullanıcı arayüzü.

İngilizce Macintrash Türkçe anlamı, Macintrash eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Macintrash ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Oilskin : İnce muşamba. Muşambadan yapılmış şey. Muşamba. Gamsele.

Textile : Dokunmuş kumaş. Dokuma kumaş. Dokuma. Tekstil. Tekstil ürünü. Mensucat. Dokumacılık. Dokuma işleri.

Mackintosh : Yağmurluk. Kauçuk kaplı kumaş.

Mac : Macintosh. Eşsiz bir grafiksel işletim sistemine sahip kişisel bilgisayar markası (apple bilgisayar tarafından üretilen). Hayvanların yarısında, bir atmosfer basıncında ağrılı uyarılara cevapsızlık oluşturan alveoler inhalasyon anesteziği yoğunluğu, mak. Minimum alveoler anestezi yoğunluğu. Yağmurluk. Zar hücum kompleksi. Mac. Mak. Herif.

Fabric : Bünye. Nesiç. Dokuma. Bir kayacın iç yapısı. (iç yapı, kayacın oluşum koşullarına bağlı olduğundan belli başlı doku örneklerinde, kayaç cinslerine göre şöyledir: a) kor kayaçlar. 1. kristal: kayaç yapıcı minerallerin hepsi kristal biçimi göstermektedir, aralarında bağlayıcı madde yoktur. kristal dokunun şu cinsleri vardır: a) tüm kristal: kayacı yapan bütün mineraller kristallenmişlerdir. b) yarı kristal: kristallenmiş yapıcılar arasında camsı madde de vardır. c) iri kristalli: kristallenmiş yapıcılar çıplak gözle görülebilmektedirler. ç) ince kristalli: kristal yapıcılar ancak mikroskopla seçilebilmektedir. d) taneli: kristallenmiş yapıcıların büyüklük ve biçimleri ortalama özdeştir. iri, ufak ve sık taneli dokular vardır. 2. camsı: kayaç tüm ya da büyük çoğunlukla, camsı bir madde ile yapılıdır. 3. porfirsi: sık taneli ya da camsı bir kayaç hamuru içinde kendine özgü kristal biçimi gösteren kristaller vardır. 4. camsı porfirsi: kayaç hamuru büsbütün camsı maddedir ve bu hamur içinde iri kristaller bulunmaktadır. 5. akış izli doku: kayacın geldiği magmanın akış yönü, kayaç hamurundaki kristalciklerin sıralanışından ve camsı maddenin biçiminden bellidir. 6. yuvarsı doku: camsı madde ile yapılı kayaç hamurunda, özekten ışınsal ve küresel biçimler vardır. a) tortul kayaçlar. doku genellikle birikme koşullarına uygun olarak katlıdır. c) başkalaşım kayaçları. mineralleri az çok özdeş zamanda kristallendiklerinden, bu kayaçlarda, genellikle kristal başkalaşım dokusu bulunur: a) mozaiksi doku: kayacın mineralleri taneli biçim gösterir. b) eşit doku: kayacın minerallerinin taneleri ortalama birbirine eşit büyüklüktedir. c) değişik doku: minerallerin tane büyüklükleri çeşitlidir. ç) porfirsi başkalaşım dokusu: taneli kayaçta, ötekilerinden sonra ve çok daha büyük tane büyüklüğünde gelişmiş kristaller vardır. d) porfir kırıklı doku: başkalaşımdan önce oluşmuş kristaller, kayaçta kalıntı durumunda bulunur. Doku. Yapı. Bez. Kumaş. İskele.

 

Mack : Yağmurluk. Kolorado eyaletinde şehir.

 

Raincoat : Muşamba. Yağmurluk. Trençkot. Empermeabl.

Slicker : Perdah bıçağı. Muşamba. Şık giyimli dolandırıcı. Şık giyimli şehirli. Muşamba yağmurluk. Yağmurluk. Dolandırıcı. Saraç bıçağı.

Material : Materyal. Maddeci. Gereç. Malzeme. Madde. Bez. Maddi. Zaruri. Bir iş yapmak için kullanılması gereken aygıt ya da özdek.

Cloth : Din adamlığı. Rahiplik. Örtü. Çaput. Kumaş. Bez. Yelken. Bez örtü. Sofra örtüsü. Cilt bezi.

Macintrash synonyms : waterproof.