Kuze nedir, Kuze ne demek

Yerel Türkçe'deki anlamı:

Sansar.

Kuze ile ilgili Cümleler

 • Bu örümcek Kuzey Afrika'nın birçok yerinde meydana gelir.
 • Kuzey Kutbu'nda penguenler yoktur.
 • Kuzenimin okulu benimkinden çok daha kolaydır.
 • Kuzenimin küçük kız çocuğu mandallarla oynuyordu.
 • Kuzenim bir gazeteci.
 • Boston'da yaşayan bir kuzenim vardı.
 • Kuzey Amerika'da emniyet kemerinizi bağlamamanız yasaya aykırıdır.
 • Ali ve kuzenleri birlikte işe gitti.
 • Kuzenim kemik erimesinden muzdarip.
 • Ali kuzenlerinden biriyle kalmak için Boston'a gitti.
 • Kuzenim yarın evleniyor.
 • O sarhoşken kuzenim, İsa'nın her gece onunla konuştuğunu söyledi.
 • Kuzenlerim Boston'da yaşıyor.

Kuze kısaca anlamı, tanımı

Kuzebaz : Testileri başının üstünde tutarak hüner gösteren oyuncu

Kuzevleri : Adıyaman şehrinde, Besni belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

Kuzey amerika serbest ticaret bölgesi : ABD, Kanada ve Meksika arasında gümrük tarifelerinin indirilerek ticaretin serbestleştirilmesi amacına yönelik olarak 1993 yılında imzalanan anlaşma ile oluşturulan serbest ticaret bölgesi.

Kuzey balinası : Balinalar (Cetacea) takımının, çatal kuyruklu balinagiller (Balaenopteridae) familyasından, 18 m kadar uzunlukta, sırtı mavi kara olup açık renk çizgili, karnı beyaz, Norveç kıyılarında sürüler hâlinde yaşayan bir tür. (Balaenoptera borealis) Balinalar (Cetacea) takımının çatalkuyruklubalinagiller (Balaenopteridae) familyasından bir memeli türrü. Uzunluğu 18 m. Sırtı mavi-kara olup açık renk çizgilidir. Karnı beyazdır. Norveç kıyılarında sürüler halinde gezer.

 

Kuzey denizi ayı balığı : Balinalar (Cetacea) takımından, kürkleri çok değerli, nesli tükenmekte olan, 2 m kadar boyda ve 350 kg kadar ağırlıkta olabilen bir deniz memelisi türü. Memeliler (Mammalia) sınıfının, balinalar (Cetacea) takımından, kürkleri çok değerli, nesli tükenmekte olan, 2 m kadar boyda ve 350 kg kadar ağırlıkta bir memeli türü.

Kuzey eksenucu : [Bakınız: eksenucu].

Kuzey eksenucu çemberi : 60° 33' enleminden geçen ve kuzey eksenucu bölgesinin güney sınırını oluşturan çember.

Kuzey güney diyaloğu : Yeryüzünden açlık ve sefaletin kaldırılması, adil ve dengeli bir yeni uluslararası iktisadi düzen kurulması için güney ülkeleriyle kuzey ülkeleri arasında yapılan ve ilk kez 1960’lı yıllarda gündeme gelen, Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansının toplanmasıyla ağırlık kazanan ve günümüzde de sürdürülen görüşmeler.

Kuzey ışığı : Yer'in kutupları yöresindeki iyonyuvarı ve üstyuvar katmanlarında, evren ışınlarının etkisiyle doğan ışık.

Kuzey keten kuşu : Ötücü kuşlar (Passeriformes) takımının, ispinozgiller (Frigillidae) familyasından, 9 cm kadar uzunlukta, ormanlarda ve huş ağacının bulunduğu yerlerde yaşayan bir kuş türü. Huş keten kuşu.

Kuzey kızıllığı : Havayuvarının üst katmanlarında oluşarak eksenucu bölgesi dolaylarında görülen kızıllık.

 

Kuzey koşutu : Kuzey yarımyuvarında, eşlekle kuzey eksenucu arasında kalan koşutlardan her biri. bk. koşut çemberi.

Kuzey kutup dairesi : Yer küresinde, enlemi 66° 33' olan daire.

Kuzey kümes akarı : Birçok evcil ve yabani kanatlıda parazitlenen akar türü, Ornithonyssus sylviarum.

Kuzey mıknatıssal ucay : Özgürce devinecek biçimde asılmış bir çıplak mıknatıs çubuğun kuzeye bakan ucu. Eş anlamlısı: artı mıknatıssal ucay.

Kuzey sıçan piresi : Sıçan şeridine arakonakçılık eden, vebayı bulaştırıcı olarak da suçlu görülen, Kuzey Amerika ve Avrupa'da yaygın pire. Farelerle sıçanlardan başka, raslansal olarak insandan da kan emer. İstanbul'da görülmüştür.

Kuzey ülkeleri : Coğrafi olarak genellikle dünyanın kuzey yarım küresinde yer almaları nedeniyle gelişmiş ülkelere verilen ortak ad.

Kuzey ülkeleri belgesi : Üç İskandinav ülkesinde geçerli olmak üzere, her ülkece verilen belge.

Kuzeykışla : Çankırı şehrinde, Kızılırmak ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri.

Kuzeytacı : Bir takımyıldızın adı.

Kuzeytepe : Hatay şehri, Hıdırbey nahiyesine bağlı bir bölge.

Kuzen : Erkek yeğen.

Kuzey : Sağını doğuya, solunu batıya veren kimsenin tam karşısına düşen yön, dört ana yönden biri, şimal, güney karşıtı. Yıldız. Bulunduğu noktaya göre kuzeyde kalan yer.

Kuzey kutbu : İki kutuptan Ekvator'un kuzey tarafında yer alan kutup bölgesi.

Kuzey küre : Kuzey Kutbu'ndan Ekvator'a kadar olan bölge.

Kuzey noktası : Ufukta kuzey doğrultusunun gök küresini deldiği nokta.

Kuzey yıldızı : Kutup Yıldızı.

Kuzeybatı : Kuzeyle batı arasındaki yön.

Kuzeydoğu : Kuzeyle doğu arasındaki yön.

Kuzeyli : Kuzey ülkeleri halkından olan (kimse), Şimalli. Türkiye'nin kuzeyinde bulunan illerden olan (kimse), Şimalli.

Diğer dillerde Kuzan virüs enfeksiyonu anlamı nedir?

İngilizce'de Kuzan virüs enfeksiyonu ne demek ? : chuzan virus infection