Latifecilik nedir, Latifecilik ne demek

  • Latifeci olma durumu

Latifecilik anlamı, kısaca tanımı:

Latifeci : Şakacı.

Latife : Şaka.

Latif : Yumuşak, hoş, ince bir güzelliği olan.

Durum : Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Duruş biçimi, konum, tavır. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri.

Olma : Olmak işi.