Latif nedir, Latif ne demek

Latif; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. kökeni arapça dilinden gelmektedir.

  • Yumuşak, hoş, ince bir güzelliği olan

"Latif" ile ilgili cümleler

  • "Bu latif yere rüzgâr nüfuz edemez, güneyin kızgın ateşi orayı yakamazdı." - H. E. Adıvar

Latif isminin anlamı, Latif ne demek:

Erkek ismi olarak; Hoş, narin, şirin. Yumuşak, nazik. Tanrı adlarındandır

Latif hakkında bilgiler

Latîf (Arapça اللطيف), İslam'da bir kavram olan ve Kur'an'da geçen Allah'ın 99 adından biridir.

Allah'ın güzel adlarından (Esmâu'l Hüsna) birisi, kelime olarak latif, ince hoş, nüfuz edici, saydam, güzel, yumuşak, gizli, derin, lütufkâr gibi anlamları dile getirir.

Latif anlamı, kısaca tanımı:

Yumuşak : Dokunulduğunda veya üzerine basıldığında çukurlaşan, eski biçimini kaybeden, katı karşıtı. Kolay çiğnenen, kolay kesilen. Kolaylıkla işlenebilen. Kolaylıkla bükülen, buruşmayan, sert karşıtı. Dokunulduğunda hoş bir duygu uyandıran. Okşayıcı, tatlı, hoş. Ciğerlerden gelen havanın ses yolundaki sivrilmiş ve gerilmiş kapalı bir engele çarpmasıyla oluşan (ünsüz), titreşimli, sürekli, ötümlü, tonlu, sedalı. Kaba, hırçın, sert olmayan, kolay yola gelen, uysal. Ilıman (iklim), sert karşıtı. Sessiz, hafif.

 

İnce : İyiden iyiye, enikonu, ayrıntılı. Aşırı özen gerektiren, kaba karşıtı. Taneleri ufak, iri karşıtı. Hafif, gücü az. Akışkanlığı çok olan, yoğun ve koyu olmayan (sıvılar). Zayıf. Ayrıntılı. Kendi cinsinden olanlara göre dar ve kalınlığı az olan, kalın karşıtı. Düşünce, duygu veya davranış bakımından insanın sevgi ve saygısını kazanan, zarif, kaba karşıtı. Tiz (ses), pes karşıtı.

Cinsilatif : Güzel, alımlı, hoşa giden kadın.

Latifçe : Latif, hoş.

Latife : Şaka.

Latife etmek : Şaka etmek.

Latife götürmek : Şaka kaldırmak.

Latife latif gerek : "şaka yaparken bile incelikten ayrılmamak gerek" anlamında kullanılan bir söz.

Latifeci : Şakacı.

Latifecilik : Latifeci olma durumu.

Latiflik : Latif olma durumu.

Latifundia : İlkel yöntemlerle ve düşük verimle işletilen geniş tarım alanları.

İslam : Müslümanlık.

Kavram : Tutam, avuç dolusu. Bir nesnenin veya düşüncenin zihindeki soyut ve genel tasarımı, mefhum, fehva, konsept, nosyon. Nesnelerin veya olayların ortak özelliklerini kapsayan ve bir ortak ad altında toplayan genel tasarım, mefhum, konsept, nosyon. Karın zarı, periton.

Kelime : Anlamlı ses veya ses birliği, söz, sözcük.

Nüfuz : Söz geçirme, güçlü olma, erk. İçine geçme.

Saydam : Asetat. Sayısal ortamda hazırlanmış, yansıtım aygıtında kullanılmaya özgü pozitif görüntü, slayt, diyapozitif. Açık seçik, belirgin. İçinden ışığın geçmesine ve arkasındaki şeylerin görülmesine engel olmayan (cisim), şeffaf, transparan. Üzerindeki resim ve şekilleri beyaz bir zemin üzerine yansıtmak amacıyla tepegöze konan şeffaf, ışığı geçiren kâğıt veya madde, slayt.

 

Derin : Ayrıntılı. Dip. Dibi yüzeyinden veya ağzından uzak olan. Yoğun. İçten gelen. Yüzeyden içeri inen. Kendi türünde çok gelişmiş, en ileri durumda olan. Uzun süren.

Lütuf : Önem verilen, sayılan birinden gelen iyilik, yardım, ihsan, inayet, atıfet.

Latifli : Rize şehrinde, Çayeli ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir bölge.

Latifundiacılık : Latifundia sistemi ile geniş tarım alanlarını işletme yöntemi veya biçimi.

Diğer dillerde Latif anlamı nedir?

İngilizce'de Latif ne demek? : lovely, nice, pleasant, elegant

Almanca'da Latif : adj. freundlich, graziös

Rusça'da Latif : adj. приятный, изящный, остроумный

adv. красиво