Lm türkçesi Lm nedir

  • Sı ışık akısı birimi (1 kandela yeğinliğindeki ışık kaynağının, birim yay açıda, saniyede yaydığı ışık niceliği; yani böyle bir kaynaktan, birim uzaklıktaki birim alana saniyede düşen ışık niceliği).
  • Lümen.
  • Lagrange çarpanı.
  • Ekonomi, sinema, televizyon alanlarında kullanılır.
  • Lm.

Lm ile ilgili cümleler

English: A bullet pierced the helmet.
Turkish: Bir mermi miğferi deldi.

English: "Why are you begging for alms, Diogenes?" - "In order to teach generosity."
Turkish: "Neden sadaka için yalvarıyorsun, Diogenes?" "Cömertlik öğretmek için."

English: "I can't stand it any more!" "Calm down. I'll come over as soon as possible."
Turkish: "Artık dayanamıyorum!" "Sakin ol. En kısa sürede geleceğim."

English: A chance to do as we please, especially to do as little hard work as possible, is a secret desire of almost everybody.
Turkish: İstediğimiz gibi bir yapma fırsatı, özellikle mümkün olduğu kadar çok az zor işi yapmak neredeyse herkesin gizli bir arzusudur.

English: "It's almost five." "What happens at five?" "You'll have to wait and see."
Turkish: " Saat neredeyse beş." " Saat beşte ne olur? " Bekleyeceksin ve göreceksin."

Lm ingilizcede ne demek, Lm nerede nasıl kullanılır?

Lm arch test : Lm arch sınaması.

 

Lm curve : Para istemi-para sunumu eğrisi. J. hicks ve a. h. hansen tarafından geliştirilen yata-pata modelinde, para istemi ile sunumunu eşitleyen yani para piyasası dengesini sağlayan faiz oranı – gayrisafi yurtiçi hasıla bileşimlerinin geometrik yeri.

Lm statistic : Lagrange çarpanı istatistiği. Lm istatistiği.

Lm test : Lagrange çarpanı sınaması. Lm sınaması.

Arch lm test : Arch-lm sınaması.

Is lm model : Yata-pata modeli. J. hicks ve a. h. hansen tarafından geliştirilen mal ve para piyasalarında eşanlı dengenin sağlanması için gerekli denge faiz oranı – gayrisafi yurtiçi hasıla düzeyinin belirlenmesi ve iktisat politikası uygulamalarının söz konusu dengeyi hangi yönde ve miktarda değiştireceğini açıklayan keynesyen model.

Abelmosk : Miskotu. Kahve aromalarında ve parfümlerde kullanılan tohumları için yetiştirilen tropikal asya yaprak dökmeyen çalısı. Amber çiçeği.

Abstract film : Soyut biçimlerin belirli bir anlayışla birbiri ardından sıralanmasına; bu soyut biçimlerdeki çizgilerin ve renklerin gerek görüntüdeki devinimle, gerek görüntüler arasında kurgudan doğan devinimle belli bir uyuşum oluşturmasına dayanan film türü. genellikle bu görüntüler müzikle de desteklenir. soyut film, yoğrumsal sanatların, en çok da resmin soyut akımlarının sinemadaki devinimden de yararlanarak izleyicilerin duyularını etkilemeyi amaçlar. bundan dolayı soyut film, ancak kendi de ressam olan bir sinemacının ya da ressamla sıkı bir işbirliği yapan sinemacının elinden çıkabilir. soyut sinemacının en büyük çabası, kurgunun bütün olanaklarından yararlanarak, yalnız görsel değerler taşıyan arı bir sinema yapıtı yaratmaktır. Soyut film. Sinema, televizyon alanlarında kullanılır.

 

Lmmp test : Lmmp sınaması.

Breusch pagan lm test : Breusch-pagan lm sınaması.

İngilizce Lm Türkçe anlamı, Lm eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Lm ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

[#lumen Lumens] : Tüp şeklindeki organın içindeki boşluk. Lumen. Işık ölçü birimi. Boru şeklindeki bir yapının içindeki boşluk. Işık birimi.

Lumen : Boru şeklindeki bir yapının içindeki boşluk. Uluslararası 1 mum yeğinliğinde bir ışık kaynağının, birim katı açı (uzay açısı) içinden saldığı ışık akısı birimi. Tüp ya da kese şeklindeki herhangi bir organ ya da organelin iç boşluğu. Işık birimi. Işık yeğinliği 1 kandela olan eşit dağıtımlı bir nokta kaynağın birim hacim açısı (steradyan) içine yayımladığı ışık akısı. Bir bayağı mumun ya da erimiş platinin birim yüzeyinden bir saniyede uzaya yayılan ışınım erkesi. Biyoloji, fizik, uzay, sinema, televizyon, veterinerlik alanlarında kullanılır. Işık ölçü birimi. Iümen.

Lumina : Işık birimi.

Lm synonyms : luminous flux unit, lagrange multiplier, lagranges multiplier, lagrange multipliers.