Microprocessor türkçesi Microprocessor nedir

  • Mikroişleyici.
  • Mikro işlemci.
  • Bilişim alanında kullanılır.
  • Çok büyük çapta tümleşme teknikbiliminin olanaklarıyla, tüm ana işlem biriminin tek bir yonga üzerinde oluşturulduğu bir birleşen. mikroişleyiciler standart olarak 2”x1/2" x 1/8" boyutlarında, 40 çıkışlı bir birleşen biçiminde sunulmaktadır. mikroişlemci sözcüğü de kullanılmaktadır.
  • Mikroişlemci.
  • Mikroişlemciler.
  • Mikroişlem birimi.

Microprocessor ingilizcede ne demek, Microprocessor nerede nasıl kullanılır?

Microprocessor controlled : Mikroişlemci denetimli.

Microprocessor development system : Mikroişlemci geliştirme sistemi. Mikro işlemci geliştirme sistemi.

Microprocessors : Mikroişlemciler. Mikroişlemci.

İngilizce Microprocessor Türkçe anlamı, Microprocessor eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Microprocessor ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Personal computer : Kişisel bilgisayar.

Addressing : Adresleme. Özdeş türden öğelerden oluşan bir küme içerisinde belli bir öğeyi seçme olanağı sağlayan ve adres ya da erişki denilen verinin fiziksel olarak oluşturulup bu amaçla kullanılması, örn. bir bellek sözcüğünün, bir yazmacın, bir çevre biriminin adreslenmesi. Ağ kaynaklarına ulaşım yöntemi (bilgisayar). Retorik. Hitabet. Hitap. Adres belirle. Hitaben. Sesleniş.

 

Alphabetic character set : Abecesel damga takımı. Alfabetik karakter seti. Yazaçları, kimi kez de güdüm damgalarını, özel damgaları ve boş damgayı kapsayan, buna karşılık sayılan dışarıda bırakan damga takımı.

Algol : Matematiksel ve bilimsel uygulamalarda kullanılan cebirsel bilgisayar dili. Matematiksel ve bilimsel sorunların çözümüne ilişkin algoritma tanımlamaya dönük, öbek yapılı, yüksek düzeyli izlenceleme dili. Algol. Umacı. Algorithmic language (cebirsel dil). Algol dili.

Alphabetic word : Abecesel sözcük. Yalnız bir abecenin yazaçlarından oluşan sözcük. Alfabetik sözcük.

Alphanumeric character set : Abecesayısal damga takımı. Yazaçları, sayamakları, kimi kez de güdüm damgalarını, özel damgaları ve boş damgayı kapsayan damga takımı.

Address : Adres. Ünvan. Göndermek. Birincil ya da ikincil bellekte, bir verinin bulunduğu yeri ve bu yere nasıl erişilebileceğini tanımlayan veri. genellikle, özdeş türden öğelerden oluşan bir küme içerisinde belli bir öğeyi seçme olanağı sağlayan veri. erişki sözcüğü de kullanılabilir. Hitap etmek. Söylev vermek. Kendini bir işe adamak. Adres yazmak. Nutuk.

Actual address : Gerçek adres. Bir verinin bulunduğu bellek konumunun, donanım üzerinde erişimin doğrudan yapılabileceği biçimde belirtilen adresi. Hakiki adres.

 

Microprocessor synonyms : microprocessor chip, silicon chip, micro processor, microprocessors, pc, alphabetic string, accounting machine, cpu, accesibility, acess arm, alphabetic code, alphabetic data, microcomputer, alphanumeric code, microchip, algorithmic language, administrative data processing, micro chip, chip.