Might as well türkçesi Might as well nedir

  • -memek için bir neden yok.
  • Bari.
  • -se de olur.

Might as well ile ilgili cümleler

English: I might as well die as lead such a life.
Turkish: Böyle bir hayat süreceğime, ölsem daha iyi.

English: I might as well die as do such a thing.
Turkish: Böyle bir şey yapacağıma ölsem daha iyi.

English: I have to trust someone. It might as well be you.
Turkish: Birine güvenmek zorundayım. Bu sen olabilirsin.

English: As long as you are here, we might as well begin.
Turkish: Burada olduğuna göre, başlayabiliriz.

English: I might as well die as marry such a man.
Turkish: Böyle bir adamla evleneceğime, ölürüm daha iyi.

Might as well ingilizcede ne demek, Might as well nerede nasıl kullanılır?

Might : Güç. -ebilirdi. Zor. Kuvvet. Mümkün olmak. -ebilmek. Kudret. -abilmek. Kabiliyet. -abilir.

As : Mademki. İrken. -e rağmen. Dahi. Madem. Gibi. Olduğu gibi. -dikçe. İçin.

Well : Sahne altı üçüncü bodrum. Şanslı. İyi. Yakşı. Bk. sahne altı. Fışkırmak. Kaynak. Apartman boşluğu. Yerinde. Fışkırıp akmak.

As well : Bile. De. Hatta. Dahi anlamında de. Ayrıca. Makul şekilde. Doğru. Aynı derecede. İlave olarak. Dahi.

As well as : Kadar. Böyle olmakla birlikte. Hem. Hem de. İle birlikte. Hem ... hem de. Kadar iyi. Yanı sıra. Olmakla birlikte. Birlikte.

 

May as well : Bari.

Just as well : İyi ki.

As well as that : Diği kadar. -diği kadar.

İngilizce Might as well Türkçe anlamı, Might as well eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Might as well ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

If so : Öyle ise. Öyle olsaydı. Eğer öyleyse. Öyleyse.

At least : Hele. En azından. Asgari. Hiç değilse. En olmadı. Hiç olmazsa. En aşağı. Ferah ferah. En az.

Might as well synonyms : may as well.