Just as well türkçesi Just as well nedir

  • İyi ki.

Just as well ile ilgili cümleler

English: Ali might just as well stayed home.
Turkish: Ali evde kalabilirdi.

English: Ali can ski just as well as Mary.
Turkish: Ali sadece Mary kadar iyi kayabilir.

Just as well ingilizcede ne demek, Just as well nerede nasıl kullanılır?

Just : Henüz. Gücü gücüne. Tastamam. Kıl payı. Az önce. Tek kelimeyle. Sadece. Haklılık. Doğru. Güç bela.

As : Bir ekonomide farklı fiyat düzeylerinde üretilip satılmak istenen reel gayrisafi yurtiçi hasıla düzeyleri. Çünkü. İçin. İken. Olduğu gibi. Madem. Karşın. -e rağmen. Dahi. Toplam sunum.

Well : Bk. sahne altı. Kaynamak. Apartman boşluğu. Bagaj. Peki. Fışkırmak. İyi. Sahne altı üçüncü bodrum. Su kuyusu. Merdiven boşluğu.

Just as : Aynen. Tam o anda. Olduğu anda. Tıpkı. -iken. Gibi. Nasıl ki.

Just as bad : Bir türlü.

Just as soon as : En kısa zamanda.

As well as that : Diği kadar. -diği kadar.

Just as you say : Tam senin dediğin gibi. Tam da dediğin gibi. Tamamen senin söylediklerin gibi. Tam da senin dediğin gibi.

May as well : Bari.

Might as well : -memek için bir neden yok. Bari. -se de olur.

İngilizce Just as well Türkçe anlamı, Just as well eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Just as well ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

 

Fortunately : Tesadüfen. Neyse ki. Şans eseri. Bereket versin. Şükür ki. Allah'tan. Allahtan. Şansa. Bereket versin ki.

Luckily : Tesadüfen. Neyse ki. Talihine. Allah'tan. Allahtan. Şansa bak ki. Şans eseri. Çok şükür. Şansa bakın ki. Rastlantı eseri.

Happily : Mutlu bir şekilde. Güle oynaya. Güle güle. Bereket versin ki. Neşeyle. Mutlulukla. Allahtan. Çok şükür. Sevinçle.