As well as that türkçesi As well as that nedir

  • Diği kadar.
  • -diği kadar.

As well as that ingilizcede ne demek, As well as that nerede nasıl kullanılır?

As : Olduğu gibi. İrken. Toplam sunum. Karşın. Madem. -dikçe. Halde. Mademki. Bir ekonomide farklı fiyat düzeylerinde üretilip satılmak istenen reel gayrisafi yurtiçi hasıla düzeyleri.

Well : Peki. Yakşı. Kaynak. Sağlığı yerinde. Petrol kuyusu. Su kuyusu. Kuyu. Sahne altı üçüncü bodrum. Yeraltı suyundan yararlanmak üzere insan eliyle açılmış, genellikle çember biçiminde, az çok derin çukur.

That : Ki. -an. -en. Diye. O. -diği. Bu kadar. O kadar. Şu. İçin.

As well as : Hem de. İle birlikte. Yanı sıra. Birlikte. Yanısıra. Kadar iyi. Kadar. Hem. Hem ... hem de. Olmakla birlikte.

As well : De. Doğru. Dahi anlamında de. Makul şekilde. Da. Aynı derecede. Dahi. Ayrıca. Hatta. Bile.

İngilizce As well as that Türkçe anlamı, As well as that eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak As well as that ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Insofar as : -diğince. -duğu kadar. -a kadar.