Milletlerarası nedir, Milletlerarası ne demek

Milletlerarası; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

  • Uluslararası

"Milletlerarası" ile ilgili cümleler

  • "Kaldı ki böyle bir hareket, milletlerarası hukuka taban tabana zıttı." - Y. K. Karaosmanoğlu

Milletlerarası anlamı, tanımı:

Millet : Benzer özellikleri olan topluluk. Çoğunlukla aynı topraklar üzerinde yaşayan, aralarında dil, tarih, duygu, ülkü, gelenek ve görenek birliği olan insan topluluğu, ulus. Bir yerde bulunan kimselerin bütünü, herkes.

Milletlerarasıcı : Uluslararasıcı.

Milletlerarasıcılık : Uluslararasıcılık.

Uluslararası : Çeşitli milletlerin arasında yapılan, milletlerin arasında çok yönlü ilişkilerle ilgili olan, milletlerarası, beynelmilel, enternasyonal.

Diğer dillerde Milletlerarası anlamı nedir?

İngilizce'de Milletlerarası ne demek? : adj. international

Fransızca'da Milletlerarası : international/e

Almanca'da Milletlerarası : adj. übernational

Rusça'da Milletlerarası : adj. международный, интернациональный