Afk nedir English: The situation was Kafkaesque. Turkish: Durum kafkavariydi. English: Do you like books written by Franz Kafka? Turk...

 
 
 

Afkan nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Yürek oynaması, çarpıntı, helecan, tasa, iç sıkıntısı, hafakan. Afkanı kalkmak : Kızmak, sinirlenmek, öfkel...

Afkın nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Gübre, fışkı. Gübre : Verimini artırmak için toprağa dökülen her türlü hayvan dışkısı, kimyasal veya bitkis...

Afkırlamak nedir ne demek

Afkırlamak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Hırpalamak, dövmek: Çocuğu afkalama. Hırpalamak : Örselemek. Dövmek. İtip kakmak, azarlamak veya yıpratmak ...

Afkırtmak nedir ne demek

Afkırtmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Bir şeyi gizlice, kurnazlıkla almak, aşırmak. Şaşırtmak, oyalamak. Okuyup üflemek, üfürmek. Şaşırtmak : Şaş...

Afku nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Kızılağaç kabuğunun sıcak ve tuzlu suda kaynatılmasiyle elde edilen ve çarık derilerini boyamakta kullanıla...

Afkur nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Çok yaramaz çocuk. Afku : Kızılağaç kabuğunun sıcak ve tuzlu suda kaynatılmasiyle elde edilen ve çarık deri...

Coburger fuchschafkoyunu nedir ne demek

Coburger fuchschafkoyunu nedir Coburger fuchschafkoyunu; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Almanya’da bulunan, boynuzsuz, y...

Hafkırmak nedir ne demek

Hafkırmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Yüze gelmek, karşı gelmek. Havlamak. Karşı gelme : Karşılaşma sonucunda verilen yargıyı ya da ileri sürülen...

Hafkurmak nedir ne demek

Hafkurmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Havlamak. Havlamak : Köpek bağırmak, ürümek Havlama : Havlamak işi. Havla : Bahçe kenarlarına çevrilen ağaç...

Kafkal nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Büyük ekin destesi. Fındık kozalağı. Kafkalı : Delik deşik. İpek kozası. Zayıf. Aralıklı yığılan odun yığın...

Kafkara nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Boynuzsuz keçi ya da kuzu. Boynuzsuz : Boynuzu olmayan Boynuzsu : Boynuzu andıran, boynuza benzeyen, boynuz...

Kafkas keleri nedir ne demek

Kafkas keleri nedir Kafkas keleri; Biyoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Biyoloji'deki anlamı: Pullu sürüngenler (Squamata) takımından, 35 cm kada...

Kafkas semenderi nedir ne demek

Kafkas semenderi nedir Kafkas semenderi; Biyoloji, Zooloji alanlarında kullanılan bir kelimedir. Biyoloji'deki anlamı: Kuyruklu iki yaşamlılar (Anura) takı...

Kafkas sincabı nedir ne demek

Kafkas sincabı nedir Kafkas sincabı; Biyoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Biyoloji'deki anlamı: Kemiriciler (Rodentia) takımından, Doğu Anadolu, S...

Kafkas tavuğu nedir ne demek

Kafkas tavuğu nedir Kafkas tavuğu; hayvan bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Karadeniz : Ço...

Lafkörük nedir ne demek

Lafkörük nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Konuşkan, tatlı dilli. Tatlı dilli : Güzel, kandırıcı, gönül alıcı konuşan, tatlı sözlü Tatlı dil : Gönül a...

Pafkurmak nedir ne demek

Pafkurmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Hızlı hızlı solumak. Hızlı hızlı : Çabucak Solumak : Nefes alıp vermek. Sık ve kesik soluk alıp vermek. Zor...

Safkan nedir Safkan; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Katışıksız : İçine başka şeyler karışmamış olan, arı, saf. Safkan at ...

Safkayışı nedir ne demek

Safkayışı nedir Teknik terim anlamı: Ustura bileylemekte kullanılan kayış. (Aksaray Niğde). Bileylemek : Bilemek Bileyleme : Bileylemek işi. Aksaray ...

Afkalamak nedir ne demek

Afkalamak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Hırpalamak, dövmek: Çocuğu afkalama. Dayaktan sersemlemek, sarsılmak, afallamak. Karıştırmak, alt üst etmek...

Afkalanmak nedir ne demek

Afkalanmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Sersem edilmek. Isırılmak. Isırılmak : Dişleri arasında sıkılmak veya koparılmak Isırılma : Isırılmak işi. ...

Afkanı kalkmak nedir ne demek

Afkanı kalkmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Kızmak, sinirlenmek, öfkelenmek. Afkan : Yürek oynaması, çarpıntı, helecan, tasa, iç sıkıntısı, hafakan Kal...

Afkırı nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Yan üstü, meyilli, ters, aykırı, çapraz, döne döne (yol). Döne döne : Tekrar tekrar Meyilli : Bir yana eğim...

Afkırmak nedir ne demek

Afkırmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Köpek havlamak, ürümek. İnek, öküz, at gibi hayvanlar aksırıp tıksırmak. Birinin yüzüne karşı, edepsizce ba...

Afkon nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Yürek oynaması, çarpıntı, helecan, tasa, iç sıkıntısı, hafakan. Öfke, sinir. [bkz: afakan]. Yürek oynaması ...

Afkun nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Gübre, fışkı. Afku : Kızılağaç kabuğunun sıcak ve tuzlu suda kaynatılmasiyle elde edilen ve çarık derilerin...

Afkurmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Köpek havlamak, ürümek. Birinin yüzüne karşı, edepsizce bağırmak, haykırmak. sesle söylemek, seslenmek. Yük...

Çafkar nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Bir çeşit karga. Karga : Kargagillerden, kanatları geniş, tüyleri kara renkte, tarla ve bahçelere çok zarar...

Hafkırtmak nedir ne demek

Hafkırtmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Baş ağrısının geçeceği inancıyle dua okutmak. Baş ağrısı : Başın ağrıması, başta oluşan rahatsızlık Okutmak...

Kafka nedir English: The situation was Kafkaesque. Turkish: Durum kafkavariydi. English: Do you like books written by Franz Kafka? Turk...

Kafkalı nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Delik deşik. İpek kozası. Zayıf. Aralıklı yığılan odun yığını. Kafkal : Büyük ekin destesi. Fındık kozalağı...

Kafkarıt nedir ne demek

Kafkarıt nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Enginar : İki okka kafkarıt ver. Enginar : Birleşikgillerden çok yıllık, dikenli bitki (Cynara scolymus). B...

Kafkas kurbağası nedir ne demek

Kafkas kurbağası nedir Kafkas kurbağası; Biyoloji alanında kullanılan bir terimdir. Biyoloji'deki anlamı: Kuyruksuz iki yaşamlılar (Anura) takımından, vücu...

Kafkas sığırı nedir ne demek

Kafkas sığırı nedir Kafkas sığırı; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Kafkasya’dan köken alan, sert dağlık koşull...

Kafkas sülünü nedir ne demek

Kafkas sülünü nedir Kafkas sülünü; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Ana vatanı doğu Avrupa ve Türkiye olan, dağ...

Kafkaz nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Hafif: Bu ev kafkaz taştan yapılmıştır. Taştan : Taş gibi güçlü Hafif : Tartıda ağırlığı az gelen, yeğni, a...

Pafkırmak nedir ne demek

Pafkırmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Havlamak, ürümek. Gür ve hızlı akmak (su için). Oflamak, oflayarak sıkıntıyı belirtmek. Bağırmak, gürültülü...

Pasafka nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Aşağılık, onursuz, değersiz kişi. [bkz: pasahlı]. İşine ve giyimine özen göstermeyen, temiz ve düzenli olma...

Safkan at nedir ne demek

Safkan at nedir Safkan at; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Sahip olduğu ırkın soy kütüğüne kayıtlı pedigri...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim