Çapraz nedir Çapraz; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. kökeni farsça dilinden gelmektedir. "Çapraz" ile ilgili cümleler Çapr...

 
 
 

Çapraz kur nedir ne demek

Çapraz kur nedir Çapraz kur; bir ekonomi terimidir. Çapraz kur, iki arasındaki ve her birinin bir üçüncü döviz ile (genellikle ABD [#Doları) olan pari...

Çapraz sorgulama nedir ne demek

Çapraz sorgulama nedir Sorgulama : Sorgulamak işi, isticvap. Sorgu : Ceza Muhakemeleri Usul Kanunu'na göre, sanığın araştırma konusu olayla ilgili olarak ya...

Kümeölçüm çapraz çözümlemesi nedir ne demek

Kümeölçüm çapraz çözümlemesi nedir Kümeölçüm çapraz çözümlemesi; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Çeşitli kümesel göstereçleri sap...

Çift çapraz nedir ne demek

Çift çapraz nedir Çift çapraz; Güreş alanında kullanılan bir terimdir. Güreş terimi olarak kelime anlamı: Karşı güreşçinin iki kolu üstünden yapılan ç...

Paşa boynuzlu çapraz nedir ne demek

Paşa boynuzlu çapraz nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Bir çeşit yün dokuma biçimi, motifi. Boynuz : Bazı hayvanların başında bulunan, tırnaksı bir maddeden, uzun...

Yan çapraz nedir ne demek

Yan çapraz nedir Yan çapraz; Eskrim alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Savut bağlantısını kesmeden, karşı namluyu dışarda bırakac...

Çaprazgaga nedir ne demek

Çaprazgaga nedir Çaprazgaga; Biyoloji, Zooloji alanlarında kullanılan bir kelimedir. Biyoloji'deki anlamı: Ötücü kuşlar (Passeriformes) takımının, is...

Çaprazlamak nedir ne demek

Çaprazlamak nedir "Çaprazlamak" ile ilgili cümle Durum : Duruş biçimi, konum, tavır. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişk...

Çaprazlaşma nedir ne demek

Çaprazlaşma nedir Çaprazlaşmak : İçinden çıkılamamak, ne yapılacağı bilinememek. Çaprazlaşmak işi...

Çaprazlaştırma nedir ne demek

Çaprazlaştırma nedir Çaprazlaştırma; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Çapraz : Eğik olarak birbiriyle kesişen. Eğik bir biçimde. Kar...

Çaprazlı diş nedir ne demek

Çaprazlı diş nedir Çaprazlı diş; Ağaç alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Çapraz verilmiş diş. Diş : Çene kemiklerinin üstüne dizil...

Çaprazmak nedir ne demek

Çaprazmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: İyi tohum, toprakta bozulmak. Çapraz : Eğik olarak birbiriyle kesişen. Eğik bir biçimde. Karşı tarafın yanı...

Çaprazölçer nedir ne demek

Çaprazölçer nedir Çaprazölçer; bir teknik terimidir. Bilimsel terim anlamı: Elde ya da makinede çaprazlanan dişlerin eğimini denetlemede yararlanılan y...

Çaprazsız diş nedir ne demek

Çaprazsız diş nedir Çaprazsız diş; Ağaç alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Çapraz verilmemiş testere dişi. Diş : Çene kemiklerinin ...

Arkadan çaprazla omuzdan atma nedir ne demek

Arkadan çaprazla omuzdan atma nedir Arkadan çaprazla omuzdan atma; Güreş alanında kullanılan bir kelimedir. Güreş terimi olarak kelime anlamı: Karşısındaki güreşçiyi ar...

Delgidöküm çaprazı nedir ne demek

Delgidöküm çaprazı nedir Delgidöküm çaprazı; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bir soru çizinliğinde sayıyla dile getiril...

Geri çaprazlama nedir ne demek

Geri çaprazlama nedir Geri çaprazlama; Biyoloji, Zooloji alanlarında kullanılan bir terimdir. Biyoloji'deki anlamı: F1'deki farklı genotiplerin anlaşılmas...

Göğüs çaprazında savunma nedir ne demek

Göğüs çaprazında savunma nedir Göğüs çaprazında savunma; Güreş alanında kullanılan bir kelimedir. Güreş terimi olarak kelime anlamı: Çapraza giren karşı güreşçiyi ...

Kontrol çaprazlaması nedir ne demek

Kontrol çaprazlaması nedir Kontrol çaprazlaması; Biyoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Biyoloji'deki anlamı: Baskın görünüşlü bireylerin homozigot ya da ...

Çapraz ateş nedir ne demek

Çapraz ateş nedir Ateş : Patlayıcı silahların atılması. Coşkunluk. Isıtmak, pişirmek için kullanılan yer veya araç. Tehlike, felaket. Genellikle hastal...

Çapraz kafiye nedir ne demek

Çapraz kafiye nedir Çapraz kafiye; bir edebiyat terimidir. [#mısralı bendlerle kurulan nazım şeklidir. Her dörtlüğün tek sayılı dizeleri ile çift sayılı ...

Çapraz sorgu nedir ne demek

Çapraz sorgu nedir Çapraz sorgu ( İngilizce:Cross-examination ), genel olarak; hukuki gerçeğin, tanık ifadelerindeki güvenirlik ve çelişkilerin ortaya ç...

Çapraz yeğen evliliği nedir ne demek

Çapraz yeğen evliliği nedir Teknik terim anlamı: Hala kızıyle dayı oğlunun ya da hala oğluyle dayı kızının birbirleriyle evlenmesi a. bk. koşut yeğen evliliği. Y...

Arkadan çapraz nedir ne demek

Arkadan çapraz nedir Arkadan çapraz; Güreş alanında kullanılan bir terimdir. Güreş terimi olarak kelime anlamı: Bir güreşçinin arkasından alınan çapraz. ...

Keynesyen çapraz nedir ne demek

Keynesyen çapraz nedir Keynesyen çapraz; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Gelir harcama modelinde denge reel gayrisafi yurti...

Tek çapraz nedir ne demek

Tek çapraz nedir Tek çapraz; Güreş alanında kullanılan bir sözcüktür. Güreş terimi olarak kelime anlamı: Çapraza girildiğinde karşı güreşçinin bir ko...

Çaprazda sürmek nedir ne demek

Çaprazda sürmek nedir Çaprazda sürmek; spor alanında kullanılan bir sözcüktür. Çapraz : Eğik olarak birbiriyle kesişen. Eğik bir biçimde. Karşı tarafın ya...

Çaprazlama nedir ne demek

Çaprazlama nedir Çaprazlama; Ağaç, Biyoloji, Edebiyat, Veteriner, Yazın, Zooloji alanlarında kullanılan bir kelimedir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de ...

Çaprazlamasına nedir ne demek

Çaprazlamasına nedir Çaprazlamasına; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır. Çaprazlama...

Çaprazlaşmak nedir ne demek

Çaprazlaşmak nedir "Çaprazlaşmak" ile ilgili cümleler Çıkılama : Çıkılamak işi. Ne : Hangi şey. Nasıl. Hangi. Neden. Birçok şey. Türk alfabesinin on yed...

Çaprazlaştırmak nedir ne demek

Çaprazlaştırmak nedir Çaprazlaştırma : Çaprazlaştırmak işi Çapraz : Eğik olarak birbiriyle kesişen. Eğik bir biçimde. Karşı tarafın yanı. İki taraflı, karş...

Çaprazlık nedir ne demek

Çaprazlık nedir Durum : Duruş biçimi, konum, tavır. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Bireyin top...

Çapraznarı nedir ne demek

Çapraznarı nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Küçük çekiç. Çapraz : Eğik olarak birbiriyle kesişen. Eğik bir biçimde. Karşı tarafın yanı. İki taraflı, ka...

Çaprazpensesi nedir ne demek

Çaprazpensesi nedir Teknik terim anlamı: Testere dişlerini belli bir oranda bilemekte kullanılan aygıt. (Aksaray Niğde). Çapraz : Eğik olarak birbiriyle ...

Çaprazvari nedir ne demek

Çaprazvari nedir Çaprazvari; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır. kökeni farsça dilinden gelmektedir. "Çaprazvari" ile ilgili cümle ...

Bel çaprazı nedir ne demek

Bel çaprazı nedir Bel çaprazı; Güreş alanında kullanılan bir sözcüktür. Güreş terimi olarak kelime anlamı: Belden girilerek yapılan çapraz. Bel : İşar...

Etken çaprazı nedir ne demek

Etken çaprazı nedir Etken çaprazı; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bir etken çözümlemesinde bağıntıya geçirilen ölç...

Göğüs çaprazı nedir ne demek

Göğüs çaprazı nedir Göğüs çaprazı; bir spor terimidir. "Göğüs çaprazı" ile ilgili cümle Güreş terimi olarak anlamı: Göğüsten girilerek yapılmış olan çapr...

Görme çaprazı nedir ne demek

Görme çaprazı nedir Görme çaprazı; Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: N. opticus'ların, tuber cinere...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim