Compensation nedir ne demek

Compensation nedir English: He received no compensation for his service. Turkish: O hizmeti için hiçbir bedel almadı. English: Did you receive any ...

 
 
 

Compensation for injuries nedir ne demek

Compensation for injuries nedir : Mükafat. Ödünleme. Yedekleme. Faydalı taraf. Bireylerin, toplumsal kümelerin toplum içindeki yerlerine yönelmiş bir çekince saydıkl...

Compensation plate nedir ne demek

Compensation plate nedir : Bireyin, belli bir çalışma alanında başarı göstererek ya da özel bir davranış yolu seçerek, bilinçli ya da bilinçsiz olarak gelişti...

Compensation principle nedir ne demek

Compensation principle nedir : Ücret. Herhangi bir zarara yol açan kişinin bu zararı karşılaması için ödemesi gereken para. Yerini doldurma. Karşılama. Ödün. Ödün...

Aileron compensation nedir ne demek

Aileron compensation nedir : Eleron. Kanatçık (uçak). Kanatçık. Bir uçağın dengesini sağlayan kanat bölümü. Uçağın sağa sola yatışını sağlayan uçuş kumanda yüze...

Attenuation compensation nedir ne demek

Attenuation compensation nedir : Zayıflatma. Azaltma. Bilgisayar, fizik, nükleer enerji, sinema, televizyon, veterinerlik alanlarında kullanılır. Bir sesin gürlüğün...

Claim compensation nedir ne demek

Claim compensation nedir : Talepte bulunmak. Hak talep etmek. Israr etmek. Hak talebinde bulunmak. Alacak hakkı. Hak. Bir paranın ödenmesi, bir malın teslimi ...

Cold junction compensation nedir ne demek

Cold junction compensation nedir : Nezle. Soğukalgınlığı. Sıkıcı. Soğukluk. Baygın. Soğukkanlı. Soğuk algınlığı. Üşüme. Üşümüş. Yapmacık. Junction : Bilgisayar, fizik...

Doping compensation nedir ne demek

Doping compensation nedir : Emle güçlendirme. Doping. Katkılama. Yabancı madde ekleme. Kalıp yağlama. Bisiklet, veterinerlik alanlarında kullanılır. Doping yap...

Eligible for compensation nedir ne demek

Eligible for compensation nedir : Bekar. Uygun şartlara sahip. Seçilebilir. Nitelikli. (evlilik için) uygun. Geçerli. Muvafık. İntihap edilebilir. Haklı. For : -dir....

Entitled to compensation nedir ne demek

Entitled to compensation nedir : Başlığı altında. Adlı. İsminde. Yetkili. Başlıklı. Yetki verilmiş olan. To : Karşı. İla. -e göre. Kadar. E doğru. Göre. E. Oranla. ...

Inertia compensation nedir ne demek

Inertia compensation nedir : Bir nesnenin bulunduğu durumu koruması ya da durağanlık durumu. Hareketsizlik. Durgunluk. Fizik, uzay, kimya alanlarında kullanılır...

Parallel compensation nedir ne demek

Parallel compensation nedir : Benzer. Bir düzlemde kesişmeden ilerleyen, iki ya da daha çok sayıdaki doğruların ya da ışınların özelliği. Paralel. Karşılaştırmak...

Phase compensation nedir ne demek

Phase compensation nedir : Tekrarlı olaylarda bir dönüm içindeki her bir nokta, konum ya da durum. örnek: ay'ın evreleri (ilkdördün, dolunay vb). bir değişen ...

Series compensation nedir ne demek

Series compensation nedir : Gözlemleri bir sıra düzeni içinde sunan sıklık dağılımı. Sıra. Zincir. Türküm. Seri. Grup. Dizi film. Konu, tutum, deyiş yönünden b...

System compensation nedir ne demek

System compensation nedir : Yerbilimin zaman birimlerine ilişkin bir dönem süresince oluşmuş katman topluluğu. Bir bütünü oluşturacak biçimde karşılıklı olarak...

Compensations nedir ne demek

Compensations nedir : Dekompansasyon. Yerini doldurma yeteneğini kaybetme (tıp veya medikal terimi). Doğru bir şekilde çalışamama. Overcompensations : Fi...

Decompensations nedir ne demek

Decompensations nedir : Yetmezlik, kifayetsizlik, telafi edememe, kompenze edememe. [#Dekompenzasyon. Dekompansasyon. Yerini doldurma yeteneğini kaybetme (...

Overcompensation nedir ne demek

Overcompensation nedir : Aşırı telafi (pis.). Aşırı derecede telafi. Fiziksel veya ruhsal bir eksikliği gidermek için gösterilen çaba. Overcompensating : Te...

Compensation coil nedir ne demek

Compensation coil nedir : Faydalı taraf. Yerini doldurma. Maaş. Bitki, eğitim, iktisat, sosyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Karşılama. Ödence. Be...

Compensation depth nedir ne demek

Compensation depth nedir : Bireylerin, toplumsal kümelerin toplum içindeki yerlerine yönelmiş bir çekince saydıkları etkileri önlemek, onlardan kaçınmak ya da...

Compensation pendulum nedir ne demek

Compensation pendulum nedir : Tazminat. Ödün. Ücret. Herhangi bir zarara yol açan kişinin bu zararı karşılaması için ödemesi gereken para. Kompenzasyon. Yedeklem...

Compensation point nedir ne demek

Compensation point nedir : Ödünleme. Herhangi bir zarara yol açan kişinin bu zararı karşılaması için ödemesi gereken para. Kamulaştırma karşılığı. Yerini dold...

Adequate compensation nedir ne demek

Adequate compensation nedir : Kafi. Yeter. Kifayetli. Yeterli. Münasip. Uygun. Ehven. Elverişli. Compensation : Olumlu taraf. Ödün. Bitki, eğitim, iktisat, sosyo...

As a compensation nedir ne demek

As a compensation nedir : Dahi. Kadar. Diği gibi. Sırada. İçin. Olarak. Ki. Toplam sunum. Çünkü. Halde. A : Argonun simgesi. Miktar belirtir. Belirli bir tür...

Bass compensation nedir ne demek

Bass compensation nedir : Levrek. Bas sesli. Hasır (ıhlamur ağacından). Biyoloji, gitar alanlarında kullanılır. Kontrbas. Basgitar. Ihlamur ağacı kabuğu. Lev...

Claim for compensation nedir ne demek

Claim for compensation nedir : Sahip çıkmak. Talep etmek. Hak. Hak talep etmek. Bir paranın ödenmesi, bir malın teslimi veya bir işin görülmesini karşı taraftan i...

Contractual compensation nedir ne demek

Contractual compensation nedir : Sözleşmesel. Sözleşmeyle ilgili. Mukaveleye merbut. Anlaşmalı. Sözleşmeye bağlanmış. Ahdi. Sözleşmeden doğan. Akdi sözleşmeden doğa...

Drift compensation nedir ne demek

Drift compensation nedir : Toplanmak. Yığılmak. Bir cismin kayarak gitmesi. Hayatın akışına bırakmak. Plazma fiziğinde, bir parçacığın dönme merkezinin, tutul...

Employee compensation nedir ne demek

Employee compensation nedir : Hizmetli. Eleman. Çalışan. İşçi. Personel. Adam. Müstahdem. Görevli. Memur. Compensation : Taviz. Tazminat hukuku. Kompenzasyon. Ta...

Feedback compensation nedir ne demek

Feedback compensation nedir : Ses algılayıcı mikrofon veya manyetiklerin, hoparlörden gelen sesi algılayarak tekrar hoparlöre iletmesi sonucunda oluşan ötme şekl...

Optical compensation nedir ne demek

Optical compensation nedir : Gözle veya ışık vasıtasıyla işleyen. Görme duyusuyla ilgili. Işıksal. Görüş ile ilgili. Görsel. Görme. Göz. Işıkbilimsel. Görüş. Co...

Pecuniary compensation nedir ne demek

Pecuniary compensation nedir : Para ile ölçülen. Paraya ait. Para cezası. Paraya ilişkin. Parasal. Parayla ilgili. Uygulanan yolsuz ve yanlış bir işlem nedeniyle ...

Reasonable compensation nedir ne demek

Reasonable compensation nedir : Haklı. Münasebetli. Akıllıca. Akla yatkın. Akıllı. Akılcı. Usasığar. Ortalama us ölçülerine uygun düşen ya da mantık yoluyla sınana...

Step compensation nedir ne demek

Step compensation nedir : Ç. Adımlayarak ölçmek. Kademe. Girişim. Ayak sesi. Basmak. Tedbir. Bir oyuncunun, elinde top olduğu halde, yerde zıplatmadan, bir a...

Unemployment compensation nedir ne demek

Unemployment compensation nedir : İşçisizlik. Cari ücret düzeyinde emek sunumunun emek istemini aşması durumu. Bir toplumda, bir toplumsal kümede çalışma çağındaki n...

Decompensation nedir ne demek

Decompensation nedir : Doğru bir şekilde çalışamama. Dekompansasyon. Yerini doldurma yeteneğini kaybetme (tıp veya medikal terimi). Decompensate : Dekompa...

Noncompensation nedir ne demek

Noncompensation nedir [#Noncompensatory] : Geri verilemeyen. Tazmin edilmeyen. Telafi edici olmayan. Telafi edilemeyen. Noncompensable : Telafi olunamaz. T...

Overcompensations nedir ne demek

Overcompensations nedir : Aşırı derecede telafi. Fiziksel veya ruhsal bir eksikliği gidermek için gösterilen çaba. Aşırı telafi (pis.). Overcompensating : Te...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim